Voorwaardeboeken (extracten), nr. 933 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 933

Bundel 933, extract 1, 10-12-1601

De Wijngaertshoeve tot Nederven: Matthijs Jan Mathijssen heeft gehuurd van Cornelis Van Dongen als rentmeester der erfg. des heeren Van den Wijngaerde de hoeve geheeten de neervensche hoeve. Anthonis Janssen heeft die in pacht gehad. Voor een termijn van 6 jaren vanaf 15-3-1602 tot 15-3-1608 voor 60 Rgl en 32 V rogge. Actum 10-12-1601. (fig. kaart n° 675)

Bekijk kaart

Personen:

| 933-001 |

Bundel 933, extract 2, 26-2-1602

De stede achtergelaten door jonker Robrecht Van Lint: Vanwege de erfg. zal Cornelis Van Dongen verhuren de huysinge, hovinge ende erffenisse met lande, weyden, voor 4 jaren vanaf 15-3-1602, op voorwaarde dat de huysingen nu wel gerepareert sullen worden opgelevert.. Ingezet door Mr. Geert Luycx op 16 Rgl, verhoogd tot 20 Rgl per jaar Actum 26-2-1602 present Van Dale en Wackers schepenen. (fig. kaart n° 65)

Bekijk kaart

Personen:

| 933-002 |

Bundel 933, extract 3

Schout Van Dongen verkoopt nog 3 opgaende abeel boomen staende in het kerckblock, ze moeten terstond van de grond verwijderd worden. Ingezet door Aert Hendrick Keysers op 6 Rgl.

Personen:

| 933-003 |

Bundel 933, extract 4

Jan Peeters ofte Jan Gabriels stede in de Caterstrate, wordt verhuurd...

| 933-004 |

Bundel 933, extract 5, 17-3-1601

Aert Cornelis Nuyten bekende overgenomen te hebben van Lenaert Adriaan Nouts de huur van de stede van Aernout Michielsen, gelegen op de Herseling. Hij ontlast Lenaert en zijn borg. Actum 17-3-1601

Personen:

| 933-005 |

Bundel 933, extract 6, 15-3-1602

Jan Meus Van Huysen stedeken op de Vossingers wordt verhuurd van 's heeren wege, voor 1 jaar vanaf 15-3-1602. Ingezet door Jan Huybrecht Bode op 6 Rgl, Peeter Van Aken verhoogde tot 7 Rgl.

Personen:

| 933-006 |

Bundel 933, extract 7, 17-3-1602

Claes Lambrecht Broomans stede wordt verhuurd voor 4 jaar vanaf 15-3-1602. Ingezet door Peeter Jan Janssen op 5 Rgl Actum 17-3-1602

Personen:

| 933-007 |

Bundel 933, extract 8, 26-3-1602

Jan Van Huyse stede op de Vossingers wordt verhuurd van 's heeren wege van stonden aan tot 15-3-1603. Ingezet bij Cornelis Verboven op 8 Rgl. Actum 26-3-1602.

Personen:

| 933-008 |

Bundel 933, extract 9, 26-5-1602

Aert Van de Velde stede bij het Hesschot wordt verhuurd voor 3 jaar van nu af tot Bamis of Allerheiligen 1604. Ingezet bij Jacob Hendrik Cooremans op 2 Rgl . Actum 26-5-1602

Personen:

| 933-009 |

Bundel 933, extract 10, 1602

Verhuring van alle steden die uit kracht van evictie door de H. Geestmeesters verhuurd worden, en ook de ledige hofsteden en placken van erve: De hoeve genaamd de Munte, voor 3 jaar tot Bamis 1605. Ingezet door heer Marten Aerts pastoor en landdeken op 17 Rgl.

Personen:

| 933-010 |

Bundel 933, extract 11

De hoeve genaamd de Vossingers gekomen van jonker Willem Van Erp, te weten de grote stede, voor 3 jaar Ingezet door Jan Michielsen op 10 Rgl. Adriaan Gerit Janssen op 25 Rgl. (fig. kaart n° 2334)

Bekijk kaart

| 933-011 |

Bundel 933, extract 12

De hoeve genaamd de Vossingers gekomen van jonker Van Erp, te weten de cleyn stede, ingezet door Adriaan Geert Janssen op 13 Rgl (fig. kaart N° 2326)

Bekijk kaart

| 933-012 |

Bundel 933, extract 13

Geert Van den Bruynenberghe steken gelegen op de Herseling. Ingezet door Jan Michielsen op 3 Rgl, Adriaan Adriaenssen op 4 Rgl

| 933-013 |

Bundel 933, extract 14, 29-7-1602

Quirijn Acdorens stede genaamd het Middelaer, ingezet bij Jan Michielsen op 6 Rgl, Peeter Van Aken verhoogde tot 11 Rgl Actum 29-7-1602 (Fig. kaart n° 1885)

Bekijk kaart

| 933-014 |