Voorwaardeboeken (extracten), nr. 925 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 925

Bundel 925, extract 1, 3-6-1589

Jan Van Vollenhoven schout en rentmeester heeft vanwege de graaf Van Arenbergh, bij tussenspreken van Mr Anthonis Reyns, verpacht aan Laureys Cornelissen (Reyns) de windmolen van Loenhout voor een termijn van 6 jaar, beginnend te Sint Jansmisse 1589, voor de prijs van 108 gl Actum 3-6-1589

Personen:

| 925-001 |

Bundel 925, extract 2, 15-3-1590

Jan Van Vollenhoven verhuurde de stede daer Robrecht Van Lint uytgestorven is, voor 3 jaar vanaf 15-3-1590 voor de prijs van 13 Kgl (fig. kaart n° 65)

Bekijk kaart

Personen:

| 925-002 |

Bundel 925, extract 3, juni 1590

Laureys Van der Buyten: Jan Michiels Van Elsacker voogd en Jan Nijs Van Tichelt toez. voogd van Lynken Aernout Bernaerts dr en Peeter Aernout Bernaert Nouts voor zichzelf, en Elisabeth Willem Willems dr. Akkoord over de stede die Henrick Bernaert Nouts met Elisabeth zijn vrouw samen gekocht hebben van Hendrik Van der Buyten... gestaen ende gelegen bij de thientschuere.. Actum juni 1590 (fig. kaart n° 1949)

Bekijk kaart

Personen:

| 925-003 |

Bundel 925, extract 4

Marten Aerts pastoor, met volmacht van de erfg. Joos Bijtels, zal verhuren de stede der vs erfg. op Sneppel, voor 3 jaar vanaf Sint Merten 1590

Personen:

| 925-004 |

Bundel 925, extract 5, 15-3-1589

Jacob Quirijns met volmacht van de heer Jan Van den Wijngaerde, drossaerd van de stad en 't land van Breda, heer van Lichtervelde, zal verhuren de hoeve met land, weide, bemden en heyden gestaen ende gelegen tot Nedervenne die Michiel Thomas Schoofs gehuurd heeft. Voor 3 jaren vanaf 15-3-1589 tot 1592. Adriaan Vermeiren voor 40 Rijnsgulden (fig. kaart n° 675)

Bekijk kaart

Personen:

| 925-005 |

Bundel 925, extract 6, 15-3-1590

De erfg. Peeter Imbrechts verhuren de stede met toebehoorten waar Peeter Imbrechts en zijn vrouw uitgestorven zijn, gelegen op Nederven, groot 2 B, een weide erachter groot 4 L en 2 percelen land, resp. 6 en 3 L groot, voor een termijn van 3 jaren vanaf 15-3-1590. Ingezet door...... voor de som van 40 Kgl (fig. kaart n° 727)

Bekijk kaart

Personen:

| 925-006 |