Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1024 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1024

Bundel 1024, extract 1, 10-3-1791

Koopdag vanwege de wed. en kinderen Adriaan Cornelis Jorissen: Joanna Schellekens, wed. Adriaan Cornelis Jorissen, nu in huwelijk met Dielis Hendrik Francken, Cornelis Adriaan Jorissen, Jan Cornelis Jorissen als voogd en Bartel De Haen als toez. van de nog minderj. kinderen van Adriaan Cornelis Jorissen. De koopdag ging door in het woonhuis van de wed. Adriaan Jorissen op Terbeek. Een zwartgrijze os werd verkocht voor 59 gl, een zwarte os voor gl 5 st, een vaal koe 31 gl, een zwart blairkalf voor 10 gl 5 st, een witgrijze koe voor 32 gl, een cloeck met kuikens 5 gl 14 st, De totale opbrengst van de koopdag bedroeg 446 gl, 9 st en 1 oordje. De zelfden verhuurden de stede op Terbeek aan Aert Michiel Mertens voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3- 1791 voor de prijs van 71 gl. Actum 10-3-1791 (Fig. kaart n° 1366)

Bekijk kaart

Personen:

| 1024-001 |

Bundel 1024, extract 2, 2-8-1791

Inventaris sterfhuis van Cornelis Lenaert Peeters, zijn vrouw Maria Anna Broomans hertrouwde met Cornelis Doms, zij had 2 kinderen van haar eerste man, met name Adriaan en Elisabeth Cornelis Peeters. De veestapel werd geschat op 225 gl 2 st, de gewassen op het veld bestonden uit 4 kavels koren, 2 kavels boekweit, 4 kavels haver, een half lopen aardappels, spurrie en klaver. De hoeve op de Herseling met 10 B land had Cornelis Peeters een paar jaren voor zijn dood gekocht van Joannes Franciscus Iven, koopman te Antwerpen. Van zijn vader Lenaert Peeters had Cornelis 1800 gl geleend, ook de kosten van de uitvaart had Lenaert betaald. Er waren nog andere schulden te betalen aan de smid, brouwer, de wagenmaker, de chirurgijn, achterstallige dorpslasten...zelfs voor het afnemen van de eed van voogd en toeziende voogd moest betaald worden aan de schout, de schepenen en de secretaris.. Actum 2-8-1791

Personen:

| 1024-002 |

Bundel 1024, extract 3, 29-10-1791

Verkoop erfgoederen vanwege de erfg. Peeter Jacob Rombouts en Joanna Augustijns: Cornelis Antoon Aernouts, Jan Rombouts wonend in Zundert als vader en voogd van zijn minderj. kinderen met wijlen Cornelia Peeter Rombouts, Dimphna Peeter Rombouts X Adriaan Van Elsacker, Anna Peeter Rombouts X Antoon Vrins, Joanna Maria Van Staeyen wed. wijlen Adriaan Cornelis Van Tichelt, allen wonend in Loenhout, Antonette Antoon Aernouts wonend in Roosendaal, allen erfg. wijlen Peeter Jacob Rombouts en Joanna Augustijns. Zij verkochten Eene stede met huysinge, schuere, stallinge en voordere edifitien ... saeylanden, weyden ende driesche alhier tot Popendonck op de Laeren... groot 19 gemeten, op de 3° zitdag 29-10-1791 is Adriaan Van Elsacker de koper gebleven voor 1000 gl en 40 hogen. 2° Koop: Eene stede met huysinge, schuere, stallinge, torfhuys, hove, driesche, saeylanden, en weyden op Neerven groot 10 gemeten, een heide in Wuustwezel 3 1/2 gemeten, Koper Jan Adriaan Van Tichelt voor 1200 gl. Hij verklaarde de koop gedaan te hebben voor zijn moeder Maria Van Staeyen. 3° Koop: land in 't Sticht 7 L, gekocht door Mr Jan Baptist De Croes voor 910 gl 4° Koop: land in 't Sticht 1 gemet, koper Jan B. De Croes voor 300 gl, 5° Koop: land in 't Sticht 5 L, koper Jan Adriaan Van Tichelt voor 260 gl, 6° Koop: een rente van 500 gl, gekocht door Jan Antoon Janssen voor 450 gl Actum 29-10-1791 (Fig. kaart n° 1140 = 1° koop, Fig. kaart n° 668=2° koop)

Bekijk kaart

Personen:

| 1024-003 |

Bundel 1024, extract 4, 8-3-1791

Vanwege de wed. en kinderen wijlen Lambrecht Michiel Claessen: Lambrecht Matthijs Goossens, Anna Maria Claessen, Jan Meeusen als voogd en Matthijs Antoon Goossens toez. voogd van het minderj. weeskind van wijlen Peeter Meeusen en Joanna Cath. Michiel Laureys Aernouts, voogd der minderj. kinderen van Lambrecht Claessen, verkochten een stede met huis en schuur, stal en andere gebouwen, en grond op Sneppel bij de bemden, groot samen met de hof en de aanstede 1 L, O het straatje, Z het groot Cleye, een beemd ernaast waar de stede op staat 1/2 B, O hun stede, N en Z zijzelf, W de beek, een beemd 1 gemet, land 1 gemet, een beemd 1/2 B, weide en heide 1 B, een heiveld op Middelaar 1/2 B. Op de 3° zitdag 8-3-1791 kocht Catharina Nouts wed. Michiel Claessen de stede voor 1250 gl. Actum 8-3-1791 (Fig. kaart n° 1460)

Bekijk kaart

Personen:

| 1024-004 |

Bundel 1024, extract 5, 25-2-1792

De erfg. Aert Quirijnen en Jacobmijn Peeter Ooms: Cornelis Quirijnen, Wouter Quirijnen, Jan Quirijnen, Peeter Quirijnen, Adriana Quirijnen X Jan Adriaan Peeters, Cornelia Quirijnen X Aert Van Tichelt, verkochten een stede met huis, schuur, stal en andere gebouwen, zaailand, hof, dries, weiden en heide gelegen . tot Sneppel op den Drijhoeck, groot samen 18 gemeten en 3 1/2 B heide, nu in huur gebruikt door Aert Van Tichelt, Op de 2° zitdag 18-2-1792 zette Jan Adriaan Peeters in op 1605 gl en 50 hogen, Matthijs Van Aert zette nog 30 hogen en is op de laatste zitdag 25-2-1792 de koper gebleven. 2° Koop: een beemd genaamd de Perbeemd groot 2 gemeten, gekocht door Josef Van de Wouwer voor 315 gl, 3° Koop: land en weide in de Beirestraat 1 gemet, koper Jan Jan Goris Aertsen voor 97 gl. Actum 25-2-1792 (Fig. kaart n° 2054)

Bekijk kaart

Personen:

| 1024-005 |

Bundel 1024, extract 6, 15-3-1792

Comp. Adriaan Jan Simons voor zichzelf en als voogd van Jacobus Simons, Simon Simons, Cornelis Simons, Cornelia Simons X Jan Jan Rombouts, Bernardus Simons, allen kinderen van wijlen hun vader Jan Simons, en Elisabeth Matthijssen, wed. wijlen Jan Simons en moeder der eerste comp. Zij verhuurden aan Peeter Simons, broer der eerste comp. en zoon van Elisabeth Matthijssen een stede met huis, schuur en stal, hof en dries, weiden, beemden en heide op Neerven, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1792, voor de prijs van 56 gl, Actum ... ? (Fig. kaart n° 778)

Bekijk kaart

Personen:

| 1024-006 |

Bundel 1024, extract 7

Sterfhuis van wijlen Lucia Peeter Aernouts (+ 1-5-1790) liet Wouter Van Hees als weduwnaar achter en haar kind Maria Catharina Van Hees oud 1 jaar 11 maanden. Akte is onvolledig.

Personen:

| 1024-007 |

Bundel 1024, extract 8, 24-9-1791

Vanwege Geert Rombouts als voogd van 't minderjarig weeskind van wijlen Petronella Jan Raets, vader is Peeter Adriaan Jochems, Cornelia Jan Raets X Jan Jochem Jochems, Catharina Jan Raets jonge dochter, allen wonend in Loenhout. Zij verkochten een stede met huis en schuur, stal, hof en aenstede op Neerven bij het Heiend, groot 1 gemet, land in de binnenstede van Cornelis Van Antwerpen 1 1/2 L, Op de 3° zitdag 24-9-1791 is Cornelis Michiel Van Antwerpen de koper gebleven voor 205 gl. Borgen: Quirijn Willemsen en Dielis Hendrik Francken. 2° Koop: land op 't Heiend den heyacker 2 gemeten, gekocht door Jan Luyckx voor 230 gl, 3° Koop: een weide op Neerven 1/2 B, gekocht door Adriaan Jan Simons voor 240 gl, 4° Koop: land in de Ravensteyn 1/2 B, koper Jan Luyckx voor 165 gl. 5° Koop: land in de Ravensteyn 1/2 B, koper Jan Luyckx voor 165 gl, 5° Koop: land op Neerven 1 1/2 L, koper Geert Rombouts voor 110 gl. Actum 24-9-1791

Personen:

| 1024-008 |

Bundel 1024, extract 9, 30-6-1792

Vanwege de heer F.D. Van Ertrijck en Joanna Van Elsacker, wonend in Etten, zij verkochten het speelhofken met visserije ende den visch daerop sijnde ende de plantage op de straeten daeraen van outs annex geweest sijnde, groot 1 L, Op de 1° zitdag 16-6-1792 is niemand verschenen, Op de 2° zitdag 23-6 1792 heeft schout Mutsaerts ingezet op 100 gl en 6 hogen, dokter Willem Van Elsacker zette nog 12 hogen en is op de laatste zitdag de koper gebleven verklarend de koop gedaan te hebben voor zijn broer Frans Van Elsacker. Actum 30-6-1792

Personen:

| 1024-009 |