Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1023 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1023

Bundel 1023, extract 1, 25-12-1787

Verhuring van de nieuwe Popendonkse hoeve vanwege schout Dominicus Mutsaerts en de schepenen Peeter Van de Mierop en Frans Hofkens met volmacht van jonker Joannes Josephus Walckiers de Gamarage: Sekere wel gelegen hoeve met huysinge, hove, driessche, schuere, stallinge, torfhuys, saeylanden, bemden, weyden ende drieschen groot 20 B, laatst in huur gebruikt door Lenaert Francken. De pachttermijn van 6 jaar begon met Kerstmis 1787. Verhuurd aan Peeter Bolckmans voor 225 gl. De nieuwe pachter moest een borgsom van 700 gl betalen.

Personen:

| 1023-001 |

Bundel 1023, extract 2, 27-10-1787

De erfg. Lambertus Vergouwen en Elisabeth Lenaerts verkochten een stede met huis en schuur, stal, torfhuys en andere gebouwen, hof en dries, aanstede en gronden op Terbeek, groot 490 1/4 R, O de straat of de tiendenschuur, Z de akkerstraat, W Matheus Van Gastel, N de erfg. Jan Peeters, een hooimade op 't Schouwbos 1 1/2 L, een weide 249 ¾ R , erve hofstede geweest 67 ¾ R, een weide het Hulsdonck 208 R, een akkerke 201 R, een stuk land 66 R, een beemd in Evenaers 1/2 B, O de brede beek, 2 heiden op Terbeek en 2 heiden in Meer. Deze goederen behoren voor de helft aan de vs weduwe en kinderen en voor de andere helft aan de erfg. Lambrecht Vergouwen en Elisabeth Lenaerts. Op de 3° zitdag 27-10-1787 is Jan Cornelis Rombouts voor 1800 gl en 25 hogen de koper gebleven. Actum 27-10-1787 (Fig. kaart n° 1369)

Bekijk kaart

Personen:

| 1023-002 |

Bundel 1023, extract 3, 23-12- 1786

Uitverkoop van de inboedel door Elisabeth Lenaerts, wed. Lambrecht Vergouwen op Neerven; De boeren hadden in die tijd geen grote veestapel, Elisabeth verkocht 4 koeien, 1 os, 3 vaarzen, 3 kalveren en een zwart paard. 23-12- 1786

Personen:

| 1023-003 |

Bundel 1023, extract 4, 22-3-1787

De erfg. Peeter Gabriels verkochten een stede met huis, schuur en stal , groot zonder de huisplaats 241 ¾ R op de Donk, een stuk land 131 R, Een beemd groot 123 R, een heide 1 B, Op de 3° zitdag 22-3-1787 is Jozef Van de Wouwer de koper gebleven voor 400 gl. 2° Koop: een beemd, groot 214 R, koper Jan Meeusen voor 625 gl, 3° Koop: een stuk land, groot 1 gemet, verkocht voor de som van 100 gl. Actum 22-3-1787

Personen:

| 1023-004 |

Bundel 1023, extract 5, 7-1-1788

Vanwege de erfg. van Lambertus Vergouwen en Elisabeth Lenaerts, en van Cornelis Jan Rombouts, verkoop van een stede op Neerven: Eene stede met huis en schuur, stal en hof, dries en land op Neerven, 2 gemeten, O de straat, Z het straatje, W de heer Van Elsacker, N Jan Peeter Van Dijck, belast met 3 st. 3 oord, een kapoen en 21 eieren aan de heer van Loenhout, 2 weiden ernaast, 2 gemeten, land het rauwven 1/2 B, land 1/2 B, erve hofstede geweest 1 B, O de heer van Loenhout, W de straat, Z heer Van Elsacker ea, N Jan Goris Rombouts. Op de 3° zitdag 7-1-1788 is Jan Antoon Aernouts de koper gebleven voor 1300 gl en 60 hogen. Actum 7-1-1788 (Fig. kaart n° 804)

Bekijk kaart

Personen:

| 1023-005 |

Bundel 1023, extract 6, 3-1-1789

Vanwege Jan Lodewijckx, Cornelis Van Hooydonck en consorten, Jan Vorsselmans verkochten een stede met huis en schuur, stal en torfhuys op Klein Neerven, O de straat, Z Cornelis Lambrecht Janssen, N de heer van Loenhout, een beemd bij de stede 1/2 B, land 9 L, heide in Wuustw. Op de 3° zitdag 3-1-1789 bleef Cornelis Lambrecht Janssen de koper voor de som van 1060 gl. 2° Koop: een weide 1/2 B gekocht door Matthijs Ooms voor 150 gl. 3° Koop: Een bosveld op Klein Neerven 9 L, gekocht door Peeter Van de Mierop voor 350 gl. 4° Koop: een bosveld op de Blakt 4 L, gekocht door Cornelis Gabriels voor 333 gl. Actum 3-1-1789 (Fig. kaart n° 727)

Bekijk kaart

Personen:

| 1023-006 |

Bundel 1023, extract 7, 17-12-1789

Antoon Jan Anthonissen, Jan Michiel Ooms X Dimphna Peeter Anthonissen, Cornelis Cockx X Elisabeth Peeter Anthonissen, Adriaan Jan Anthonissen voor zichzelf en als voogd der wezen van wijlen Theodoor Anthonissen, Jan Anthonissen, Matthijs Anthonissen, Jan Anthonissen, Cornelis Schrauwen X Dimphna Anthonissen, Jan Rombouts X Catharina Anthonissen, Adriaan Van Ham X Anna Catharina Anthonissen, Petronella Van Hasselt, wed. van Cornelis Anthonissen, nu getrouwd met Jan Cockx, Jan Cornelis Anthonissen voor zichzelf, en als voogd van zijn minderjarige zusters en broeders, allen kinderen en erfg. van wijlen Jan Anthonissen en Elisabeth Theodoor Goetstouwers: Verkoop van een stede met huis en schuur, stal en overige gebouwen, hof en dries, zaailanden, beemden en weiden, dries en heide onder Meer en Wuustwezel, groot zonder de heide 10 gemeten, Op de 3° zitdag, 17-12-1789 kocht Antoon Jan Anthonissen deze 1° koop voor 1400 gl; 2° Koop: een bosveld 1 B, gekocht door Jan Anthonissen voor 800 gl, 3° Koop: een bosveld 1 1/2 L, gekocht door Jan Antoon Janssen voor 190 gl, 4° Koop: een beemd 1 gemet, koper Frans Hofkens voor 100 gl, 5° Koop: een stuk land 5 L, Peeter Van Gestel voor 602 gl, 6° Koop: een stuk land 1/2 B, Antoon Jan Anthonissen voor 230 gl, 7° Koop: Land 2 gemeten, Cornelis Peeter Cockx voor 350 gl, enz... Actum 17-12-1789 (Fig. kaart n° 792)

Bekijk kaart

Personen:

| 1023-007 |

Bundel 1023, extract 8, 6-10-1788

Verhuring van een stede op de Heibaard vanwege de erfg. Antoon Jan Aertsen en Maria Rijvers. De stede, groot 8 B, werd verhuurd aan Corneel Antoon Aernouts voor 72 gl. Actum 6-10-1788 (Fig. kaart n° 1914)

Bekijk kaart

| 1023-008 |

Bundel 1023, extract 9, 20-10-1788

Verhuring van de stede het Verbrand Hof groot 18 a 19 B, vanwege de heer van Loenhout verhuurd aan Peeter Jan Kenis voor 200 gl. Actum 20-10-1788 (Fig. kaart n° 747 tot 752)

Bekijk kaart

| 1023-009 |

Bundel 1023, extract 10, 6-1-1793

Verpachting van de windmolen door Joannes Josephus Walckiers de Gamarage, heer van Loenhout: De windmolen met woonhuis, schuur, stal en bakhuis, een gemet land waar de molen op staat, een stuk land 1 L, land in de Dorens 1/2 B, een weide groot 2 gemeten, een beemd op de Donk 1 B, verpacht aan Jan Van den Wijngaert voor een termijn van 12 jaar beginnend op Driekoningen dag 1793 voor de prijs van 1000 gl. De vertrekkende molenaar is Henricus Boschaerts.

Personen:

| 1023-010 |

Bundel 1023, extract 11, 17-11-1789

Voor de schepenen van Antwerpen verschenen: Aldegonda Janssens, wed. wijlen Jan Van den Wijngaert, Daniel Van den Wijngaert X Maria Carharina Nijs, Josephus Van den Wijngaert X Anna Catharina Peeters, allen inwoners van Antwerpen. Zij stelden zich aan de heer Walckiers de Gamarage als borg voor Jan Van den Wijngaert, zoon van eerste comparant en broer van de andere comparanten. Zij stellen goederen als onderpand. Actum 17-11-1789

Personen:

| 1023-011 |

Bundel 1023, extract 12, 13-10-1787

Jan Van den Bleeken als voogd en Amandus Cornelis Theuns als toez. voogd van het minderj. weeskind van wijlen Anthonis Cornelis Theuns en Cornelia Van den Bleeken verhuurden aan Peeter Lodewijckx Eene stede met huysinge, schuere, stallinge, hof ende land, driesche beemden ende heyde groot 38 L, sijnde de vs stede gestaen ende gelegen alhier in het Oosteneynde... voor een termijn van 6 jaar beginnend half maart 1788, voor de prijs van 110 gl. Belast met 3 lopen rogge aan notaris Deelen te Antwerpen, 1 1/2 L rogge aan de armen van Loenhout, 3 L korencijns aan de heer van Loenhout, 2 V rogge aan 't klooster Van den Throon, en 13 st. 3 oord en 1 duit geldcijns aan de heer van Loenhout. De pachter moest jaarlijks vijf mandelen stro leveren voor het onderhoud van de daken, ten minste van 52 pond ieder mandel. Actum 13-10-1787 (Fig. kaart n° 92)

Bekijk kaart

Personen:

| 1023-012 |

Bundel 1023, extract 13, 12-12-1787

Koopdag op de hoeve Theuns- Van den Bleeken op 't Oosteneind door de voogden van het minderj. weeskind van wijlen Antoon Theuns en Cornelia Van den Bleeken, De veestapel bestond uit twee zwartbonte koeien verkocht voor 116 gl, vijf zwartbonte ossen voor 146 gl, en een zwart ruinpaard voor 54 gl. De totale opbrengst van de verkoop bedroeg de som van 1012 gl 1 st. en 4 oordjes. Actum 12-12-1787 (Fig. kaart n_ 92)

Bekijk kaart

Personen:

| 1023-013 |