Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1022 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1022

Bundel 1022, extract 1, 14-1-1785

De erfg. Theodoor Vinck verkochten een stede met huis en schuur, stal en hof bij de kerk in de Warande , O Antoon Jasper Anthonissen, Z de weg, W de erfg. Denijs Van Dijck. De koper was Jan Denijs Van Dijck, voor 245 gl. Hij deed de koop voor Cornelis Joos Vermeiren. Actum 14-1-1785 (Fig. kaart n° 21)

Bekijk kaart

Personen:

| 1022-001 |

Bundel 1022, extract 2, 24-5-1784

Verkoop van een stede op Popendonk vanwege de erfg. Jacob en Hendrik Francken: Een stede met huis en schuur, stal en hof, dries en gronden op Popendonk met 4 gemeten zaailand, en vier gemeten dries en weiden, en een heiveld bij de Munt onder Minderhout, belast met een rente van 40 patakons aan de erfg. Jacob Francken die de verkopers met dit geld zullen betalen. Op de 2° zitdag, zette Dielis Hendrik Francken in op 800 gl en 25 hogen. Op de 3° zitdag 24-5-1784 werd hij de koper. Actum 24-5-1784 (Fig. kaart n° 1298°)

Bekijk kaart

Personen:

| 1022-002 |

Bundel 1022, extract 3

Jan Schrauwen testamentair uitvoerder van het sterfhuis van wijlen Hendrik Francken en Cornelia Jacob Bevers, en als voogd der minderj. wezen van wijlen Marteyntien Hendrik Francken, met name Jacobus en Cornelia Verheyen: verhuring van percelen grond op Popendonk.

Personen:

| 1022-003 |

Bundel 1022, extract 4, 28-9-1784

Verhuring van een stede op Terbeek vanwege de wed. en kinderen van wijlen Jan Aert Van Tichelt, voor een termijn van 6 jaar met aanvang half maart 1785: Een stede op het Hesschot met landerijen, weiden, beemden en heide, laatst in huur gebruikt door Guilliam Bijnen. Verhuurd aan Adriaan Matthijssen voor de som van 77 gl. Actum 28-9-1784 (Fig. kaart n° 2187)

Bekijk kaart

Personen:

| 1022-004 |

Bundel 1022, extract 5, 11-12-1784

Verkoop van bomen vanwege de erfg. Jacob Francken op 11-12-1784: Er werden in 't geheel 62 bomen verkocht verdeeld in 23 kavels. De 2 laatste kavels bestonden uit schaarhout. De totale opbrengst bedroeg 372 gl 10 st

Personen:

| 1022-005 |

Bundel 1022, extract 6, 16-4-1785

De erfg. wijlen Jan Cornelis Vermeiren den ouden en Anna Sebastiaan Bartholomeeusen verkochten een stede met huis en schuur, stal en andere gebouwen, hof en gronden groot 1 L op Terbeek, een akker achter de stede 1 L, een stuk land erbij 5 L, land op de Beekse akker 1 gemet, een akker in de stede van Adriaan Reinier Ooms 1 L, een hooimade op Molenbos 1 gemet, 2 weiden aan elkaar gelegen 2 gemeten, een heiveld in de Meerse heide 1/2 B, een heiveld bij de Munt 1/2 B, Deze goederen zijn belast met een rente van 600 gl kapitaal aan de H. Geesttafel van Loenhout aan 3 1/2 procent. Op de 3° zitdag 16-4-1785 was Peeter Adriaan Broomans de kopen voor 320 gl en 5 hogen. Borgen:Wouter Quirijnen en Peeter Van Gastel. Actum 16-4-1785 (Fig. kaart n° 2130)

Bekijk kaart

Personen:

| 1022-006 |

Bundel 1022, extract 7, 12-7-1784

Vanwege de wed. en erfg. wijlen Jan Peeter Kenis, uitverkoop op 't Oosteneind, de totale opbrengst bedroeg 443-19-2 Onder de verkochte goederen bevonden zich 6 gemeten koren. Actum 12-7-1784 (Fig. kaart n° 56)

Bekijk kaart

Personen:

| 1022-007 |