Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1010 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1010, extract 1, 17-1-1742

De kinderen Peeter Huyben verhuurden een stede met huis en schuur, stal en hof, in de Beirestraat, groot 4 gemeten, groes en weide 2 gemeten, laatst in huur gebruikt door Peeter Cornelis Huyben. Verhuurd aan Jan Peeter Diels voor 20 gl, Actum 17-1-1742 (Fig. kaart n°1831)

Bekijk kaart

Personen:

| 1010-001 |

Bundel 1010, extract 2, 9-6-1742

Uit kracht van evictie vanwege Jacobus Gansacker schout van Brecht, in naam van Christiaan Segers, Henricus Van Ham Andries sone, Maria Segers ook voor haar mede erfg. van wijlen Christiaan Segers de oude en Maria Van der Buyten hun ouders en grootouders, verkochten een stede met toebehoorten te Loenhout, toekomend Barbara De Bie, Jacobus Frederik Philipsen, Cornelis Aert Schauwen, Hendrik Jan Bartholomeeusen, Peeter Jan Aernouts, Lenaert Jan Wiercx, Adriaan Antoon Peeters: Een stede met huis en schuur, hof en land, dries en weiden groot 19 a 20 L aan elkaar gelegen op Sneppel, O het geburen heylaer, W de beek, een beemd 4 L, een perceel land 10 L, nog land 7 L, Deze goederen zijn belast met een rente van 200 gl aan Philippus De Vrij cum suis. De stede wordt verkocht tot verhaal van achterstallige rente van 600 gl. Actum 9-6-1742 (Fig. kaart n° 1479 en 1480)

Bekijk kaart

| 1010-002 |

Bundel 1010, extract 3, 12-2-1742

Vanwege Cornelis Cornelis Van Dijck als voogd en Lambrecht Corneel Broomans als toez. voogd der minderj. kinderen van wijlen Jan Cornelis Van Dijck, moeder was Elisabeth Corneel Broomans. Zij verkochten een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, land en dries 3 L op Terbeek, Z en W de straat, O Peeter Cornelis Van Dijck, land achter de stede 2 1/2 L, een weide erbij 5 L, land op Hesschor 3 L, een beemd 1 1/2 L, Deze goederen zijn belast met 100 gl kapitaal aan de armen van Loenhout, nog 50 lopen koren aan de armen van Loenhout, betaald met 5 gl 12 st 2 oord, aan het klooster van Huybergen 1 veertel koren betaald met 45 st, aan de heer van Loenhout 3 lopen koren en 6 stuivers cijns, Werd nog verkocht samen met de vs stede: land den hoeck 1/2 B, een beemdeken 1 L, land en heide op de Herseling 1 gemet, de helft van land op de Herseling 1 1/2 L, de helft van een weide op Popendonk 1/2 L. Al deze goederen belast met een kapitale rente van 600 gl aan Michiel Jan Van Elsacker. Op de 3° zitdag, 12-2-1742 is Jan Van Elsacker de koper gebleven (Fig. kaart n° 1354)

Bekijk kaart

Personen:

| 1010-003 |