Nieuwe archiefsamenvatting: notariaat Jan Van Vorspoel

Notariaten zijn een zeer rijke bron van informatie over het verleden. Vandaag werd een omvangrijke verzameling akten van notaris Jan Van Vorspoel toegevoegd aan de website. Het betreft:

Zoals u ziet, vinden we geschriften van dit notariaat zowel in het rijksarchief Antwerpen als in het stadsarchief Antwerpen (Felixarchief).

In het rijksarchief Antwerpen bevindt zich onder toegang R02 - 8995 een bundel waarin 16 notariële akten van Jan van Vorspoele, in ditzelfde bundel vinden we aansluitend ook 5 akten van notaris Peeter Beijers van Voxdael:

Of deze Jan van Vorspoele in Loenhout heeft opgevolgd is ons tot heden niet gekend, wij hebben evenmin weet van een verder archief van deze notaris.

In het stadsarchief Antwerpen bevindt zich onder inventaris nr # 4633 een boek met notariële akten van Jan van Vorspoel. Het betreffen in totaal 239 akten, gedateerd 1565 tot 1581. Het merendeel van deze akten, uitgezonderd de eerste 50, betreffen zogenaamde procuraties of machtigingen. Deze  procuraties hebben tot doel ofwel de schulden van de lastgever(s) te innen en daarover indien nodig te procederen, ofwel de lastgever(s) te vertegenwoordigen in rechtszaken. Veelal echter wordt buiten een algemene formulering geen nadere toelichting over de grond van de zaak gegeven, maar beperkt de akte zich tot formele geplogenheden. Indien een akte buiten de naam (namen) van de opdrachtgever(s) en naam (namen) van de volmachtdrager(s) geen essentiële informatie bevat hebben wij ons dan ook beperkt tot het weergeven van die namen. Wel worden ook steeds de aanwezige getuigen vermeld.

De notariële akten van Jan van Vorspoele aanwezig op het Felixarchief kunnen via de website van dit archief in origineel geraadpleegd worden.