Het Slot van Loenhout

1799-1806 Peter Frans Stevens

Terug naar overzicht

Petrus Franciscus Stevens, “rentenier bij de drij fonteynen te Vilvorden”, kocht de goederen van Joannes Josephus Walckiers de Gamarage en Cornelia Oonincx, ingevolge twee onderscheiden contracten voor notaris Petrus Josephus Dupré te Brussel:

  1. Op 11 Ventôse jaar 7 (d.i. 1 maart 1799)
  2. Op 6 Fructidor jaar 7 (d.i. 23 augustus 1799)

Ze bleven echter maar enkele jaren in zijn bezit. In 1806 verkocht hij ze aan Pierre de Pauw.

In een korte geschiedenis van de kerk vermeldde de heer Fernand Donnet, die in 1907 namens de Koninklijke Commissie voor Monumenten de kerk bezocht, ook nog de naam Van den Hecke, als één van de bezitters van het kasteel. Wij vonden hierover geen andere gegevens wat begrijpelijk is in de onzekere tijden van de Franse Revolutie.