Maria Gorissen (13)

Twee nieuwe religieuzen

Via de raadpleging van boeken met grafschriften, kwamen we op het spoor van twee nieuwe Loenhoutse religieuzen:Br. Adrianus Wynts (ca. 1520-1583), cisterciënzer in de St. Salvatorabdij te AntwerpenE.Z. Joanna Van den Bleecken (overl. 1787), zuster bij de Zusters Annunciaten te Antwerpen

Lees verder...

Alle Loenhoutse conscrits

Het register met matrikels van het Frans revolutionair leger is online te raadplegen. We gingen op zoek naar alle conscrits geboren te Loenhout en geven op onze website de voornaamste gegevens. We identificeerden elke conscrit met de juiste persoon in ons genealogisch bestand post-1800. Voor de…

Lees verder...

Nieuwe conscrit

Via een recent artikel in het tijdschrift De Spiegel nr. 247 van juni 2020, kwamen we op het spoor van een tot nog toe onbekende Loenhoutse soldaat in het leger van Napoleon, nl. Dominicus M. Van Dijck (°1788). Hij werd ingelijfd op 17 mei 1813…

Lees verder...

Zuster Kristin Bogaerts, gasthuiszuster te Antwerpen

Via een overlijdensbericht kwamen we een nieuwe Loenhoutse religieuze op het spoor, nl. E.Z. Kristin Bogaerts (Loenhout, 12/6/1938 - Antwerpen, 19/4/2020). Zij werd toegevoegd aan ons overzicht met Loenhoutse religieuzen, en kreeg een eigen biografiepagina.

Lees verder...

Afkomst van de familie Montens

Joannes Franciscus Montens d'Oosterwijck, voormalig burgemeester van Lier en was van 17 mei 1851 tot aan zijn dood, een jaar later, eigenaar van het kasteel van Loenhout. Het kasteel bleef daarna tot 1945 in bezit van deze familie. Hun voorouders in rechtstreekse mannelijke lijn konden wij…

Lees verder...