Inventaris van het Oud Archief van Loenhout

De meeste samengevatte archiefstukken zijn genomen uit het "Oud Archief van de gemeente Loenhout", te raadplegen in het Rijksarchief. Hendrik Delvaux publiceerde in 1974 een inventaris van dit archief. Hieronder vindt u de grote hoofdingen en onderverdelingen van deze inventaris. Bij de onderdelen die gedigitaliseerd werden, kan u doorklikken naar de betreffende samenvatting.

Eerste hoofdstuk: administratieve afdeling

I. Bestuur

II. Betrekkingen met hogere instanties

 • 57-136

Tweede hoofdstuk: rechterlijke afdeling

I. Vrijwillige rechtspraak

A. Originele schepenacten

B. Schepenregisters

 • 137. 1478 (19 okt.)-1488 (aug.)
 • 138. 1512 (16 feb.)-1513 (14 maart)
 • 139. 1513 (3 juli)-1524 (15 feb.)
 • 140. 1529 (12 juli)-1531 (27 nov.)
 • 141. 1538 (14 juni)-1550 (17 nov.)
 • 142. 1550 (22 nov.)-1558 (16 sept.)
 • 143. 1558 (18 okt.)-1568 (5 aug.)
 • 144. 1567 (22 feb.)-1572 (12 maart)
 • 145. 1572 (10 maart) -1580 (26 juli)
 • 146. 1614 (3 jan.)-1617 (2 mei)
 • 147. 1617 (26 juni)-1625 (8 juli)
 • 148. 1626 (3 feb.)-1628 (13 nov.)
 • 149. 1629 (27 jan.)-1634 (7 juni)
 • 150. 1637 (31 okt.)-1642 (10 dec.) Met index.
 • 151. 1643 (19 jan.)-1647 (18 feb.) Met index.
 • 152. 1647 (26 feb.)-1650 (29 dec.) Met index.
 • 153. 1651 (6 jan.)-1654 (24 dec.) Met index.
 • 154. 1655 (2 jan.)-1659 (4 feb.) Met index.
 • 155. 1659 (4 feb.)-1662 (14 maart) Met index.
 • 156. 1662 (15 maart)-1665 (3 juni) Met index.
 • 157. 1665 (6 juni)-1670 (12 mei) Met index.
 • 158. 1670 (2 juni) -1673 (14 juni)
 • 159. 1673 (30 aug.)-1677 (27 feb.)
 • 160. 1677 (8 jan.)-1678 (11 okt.)
 • 161. 1678 (10 okt.)-1679 (6 juli)
 • 162. 1679 (7 juli)-1680 (13 feb.)
 • 163. 1680 (19 feb.)-1681 (9 april)
 • 164. 1681 (10 april)-1682 (23 maart)
 • 165. 1683 (1 feb.)-1683 (11 nov.)
 • 166. 1684 (3 juli)-1685 (18 juli)
 • 167. 1685 (20 juli)-1686 (12 maart)
 • 168. 1686 (14 maart)-1686 (15 dec.)
 • 169. 1687 (8 jan.)-1687 (25 nov.)
 • 170. 1687 (1 dec.)-1688 (11 nov.)
 • 171. 1688 (29 nov.)-1689 (27 sept.)
 • 172. 1689 (11 okt.)-1691 (19 feb.)
 • 173. 1691 (21 feb.)-1692 (9 jan.)
 • 174. 1692 (28 jan.)-1693 (29 sept.)
 • 175. 1695 (13 april) -1695 (13 dec.)
 • 176. 1695 (13 april)-1696 (17 maart)
 • 177. 1696 (2 jan.)-1696 (27 okt.)
 • 178. 1696 (2 april)-1697 (20 jan.)
 • 179. 1696 (27 okt.)-1697 (12 nov.)
 • 180. 1697 (21 okt.)-1698 (25 april)
 • 181. 1698 (25 april) -1698 (7 nov.)
 • 182. 1698 (7 nov.)-1 702 (22 dec.)
 • 183. 1701 (24 okt.)-1702 (24 maart)
 • 184. 1703 (20 jan.)-1704 (14 april)
 • 185. 1704 (21 april) -1706 (30 dec.)
 • 186. 1707 (20 jan.)-1707 (15 juni)
 • 187. 1707 (18 juni)-1708 (19 juli)
 • 188. 1708 (23 juli)-1709 (17 juli)
 • 189. 1709 (17 juli)-1710 (7 juni)
 • 190. 1710 (2 juli)-1711 (25 juni)
 • 191. 1711 (27 juni) -1712 (24 maart)
 • 192. 1712 (8 april)-1713 (10 juli)
 • 193. 1713 (28 sept.)-1714 (27 aug.)
 • 194. 1714 (27 aug.)-1716 (30 jan.)
 • 195. 1716 (30 jan.)-1716 (12 nov.)
 • 196. 1716 (23 nov.)-1718 (3 maart)
 • 197. 1718 (4 april)-1719 (18 jan.)
 • 198. 1719 (6 feb.)-1720 (15 jan.)
 • 199. 1722 (17 maart)-1723 (22 april)
 • 200. 1723 (22 april)-1723 (7 juli)
 • 201. 1724 (7 nov.)-1727 (29 aug.)
 • 202. 1727 (24 sept.)-1730 (13 feb.)
 • 203. 1729 (25 jan.)-1729 (11 april)
 • 204. 1730 (25 feb.)-1733 (3 maart)
 • 205. 1733 (23 maart)-1734 (30 dec.)
 • 206. 1735 (4 jan.)-1735 (28 nov.)
 • 207. 1735 (28 dec.)-1737 (26 maart)
 • 208. 1737 (13 april)-1738 (25 nov.)
 • 209. 1738 (1 dec.)-1740 (31 maart)
 • 210. 1740 (11 april)-1741 (22 maart)
 • 211. 1741 (18 april) -1742 (12 maart)
 • 212. 1742 (10 maart) -1743 (10 sept.)
 • 213. 1743 (23 sept.)-1744 (13 juni)
 • 214. 1744 (27 juni)-1745 (14 april)
 • 215. 1745 (18 mei)-1746 (13 okt.)
 • 216. 1746 (20 okt.)-1747 (5 april)
 • 217. 1747 (22 juni) -1748 (23 april)
 • 218. 1749 (2 jan.)-1749 (20 aug.)
 • 219. 1749 (1 sept.)-1750 (7 jan.)
 • 220. 1750 (24 jan.)-1751 (14 april)
 • 221. 1751 (5 juni)-1752 (23 dec.)
 • 222. 1752 (26 jan.)-1753 (17 nov.)
 • 223. 1753 (3 dec.)-1756 (5 jan.)
 • 224. 1756 (27 jan.)-1759 (24 sept.)
 • 225. 1759 (26 sept.)-1766 (21 april)
 • 226. 1766 (26 april) -1769 (23 dec.)
 • 227. 1770 (26 feb.)-1775 (7 nov.)
 • 228. 1775 (16 dec.)-1779 (25 mei)
 • 229. 1779 (25 mei)-1781 (2 maart)
 • 230. 1781 (7 maart) -1784 (3 april)
 • 231. 1784 (10 april) -1787 (7 feb.)
 • 232. 1787 (27 maart) -1791 (29 maart)
 • 233. 1791 (2 april) -1791 (15 okt.)
 • 234. 1791 (17 okt.)-1791 (21 nov.)
 • 235. 1791 (7 dec.)-1792 (23 juni)
 • 236. 1792 (4 juli)-1792 (23 aug.)
 • 237. 1792 (1 okt.)-1793 (17 aug.) (1)
 • 238. 1793 (17 aug.)-1793 (28 dec.)
 • 239. 1793 (28 dec.)-1795 (6 april)
 • 240. 1795 (2 mei)-1796 (6 april)

C. Minuten van schepenacten

 • 241-251

D. Losse schepenbrieven (minuten en afschriften)

 • 252. 1493-1615
 • 253. 1617-1619
 • 254. 1620-1622
 • 255. 1623-1625
 • 256. 1626-1628
 • 257. 1629-1639
 • 258. 1652-1670
 • 259. 1671-1700
 • 260. 1707-1709
 • 261-268

E. Attesten en certificaten

 • 269. 1582-1607
 • 270. 1608-1630
 • 271. 1631-1660
 • 272. 1668-1678
 • 273. 1680-1794

F. Procuraties

 • 274. 1629-1668
 • 275. 1670-1784

G. - K.

 • 276-765

L. Scheidingen en delingen

1. Delen
 • 766. 1670 (16 jan.)-1672 (25 aug.)
 • 767. 1672 (17 okt.)-1673 (7 april)
 • 768. 1673 (14 juni)-1676 (22 jan.)
 • 769. 1676 (22 jan.)-1677 (18 aug.)
2. Losse akten
 • 770. 1565-1629
 • 771. 1630-1640
 • 772. 1659-1765

M. - O.

 • 773-1174

II. Rechtspraak in geschillen

Nota i.v.m. de samenvattingen van de gerechtelijke akten

Veel akten zijn zeer summier en vaak is ook de context niet duidelijk. Om hiervan een goed begrip te hebben moet men zich realiseren dat er in de behandelde perioden geen dossiers per individuele zaak terug te vinden zijn, maar dat gegevens over één en dezelfde zaak in meerdere registers werden opgeslagen. Zo zijn er vonnisboeken, boeken met gerechtelijke akten, schepenregisters, boeken met getuigenissen etc. waarin telkens bepaalde aspecten van één zaak kunnen aangetroffen worden. Om aldus een zaak volledig te kunnen begrijpen is het dan ook nodig die verschillende elementen samen te brengen, wat vooreerst inhoudt dat al die registers bewaard gebleven en beschikbaar moeten zijn, en ten tweede dat zij in de mate van het mogelijke verwerkt zijn. Wij trachten dit zoveel als mogelijk te bereiken door de akten samen te vatten en vervolgens te koppelen aan de personen aanwezig in ons genealogisch bestand. Gezien de omvang van het bewaard gebleven archief is dit natuurlijk een werk van (zeer) lange adem.

Hierbij een voorbeeld hoe een zaak in meerder dossiers terug te vinden is in akten die reeds op onze website consulteerbaar zijn:

GAL 1176 f° 368 r° Jan Keeselmans tg Claus Thoen Thijs
hierover vindt U getuigenissen in:
Rechtspraak in geschillen, deel 1321, f° 113 r°

GAL 1176 f° 308 v° en f° 323 v° Cornelis der Wewen tg Peeter van Bavele
hierover vindt U getuigenissen in:
Rechtspraak in geschillen, deel 1321, f° 109 r° en f° 112 r°

A. Gerechtelijke akten

 • 1175. 1521 (12 mei) - 1532 (26 mei)
 • 1176. 1538 (29 juli) - 1543 (17 sept.)
 • 1177. 1543 (19 sept.) - 1548 (26 jan.)
 • 1178-1199
 • 1200. 1600 (4 jan.) - 1604 (26 april)
 • 1201. 1605 (3 feb) - 1605 (13 dec.)
 • 1202-1274

B. Rolboeken

 • 1275-1293

C. Uittreksels uit de gerechtelijke akten

 • 1294-1295

D. Inbeslagnemingen

1. Bezetboeken
 • 1296-1305
2. Akten van bezet
 • 1306-1307

E. Procedure

 • 1308

F. Procuraties in processen

 • 1309

G. Verzoeken tot dagvaarding

 • 1310

H. Dagvaardingen

 • 1311-1315

I. Getuigenissen

1. Delen
 • 1321. 1538 (18 juli)-1548 (5 nov.)
 • 1322. 1548 (17 dec.)-1550 (24 aug.)
 • 1323. 1550 (22 sept.)-1560 (16 dec.)
 • 1324. 1560 (30 dec.)-1563 (12 juni)
 • 1325. 1566 (21 mei)-1568 (4 maart)
 • 1326. 1568 (23 maart)-1569 (21 nov.)
 • 1327. 1569 (19 dec.)-1571 (26 maart)
 • 1328. 1619 (26 jan.)-1625 (9 juni)
 • 1329. 1649 (6 maart)-1655 (23 feb.)
2. Losse stukken

J. Vooronderzoeken van de schout

K. Vonnisboeken

 • 1334-1336

L. Processtukken

III. Criminele rechtspraak

A. Rol van criminele zaken

 • 3756-3759

B. Vooronderzoeken van de schout

C. Processen

Derde hoofdstuk: financiën

 • 3819-4461