Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Proefschrift: Microstudie Loenhout 18de eeuw

Volledige titel:

Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 1986-1987

Een microstudie van een Noordkempische plattelandsgemeente Loenhout in de 18de eeuw. Een gemeenschap in transformatie?

Proefschrift tot het behalen van de graad Licentiaat in de Geschiedenis (Nieuwe Tijden)

Met toestemming van de auteur overgenomen op deze website.

U kan het volledige PDF-bestand hier ophalen. Om snel bepaalde tekst in het document te vinden, kan u zoeken in dit tekstbestand.

Inhoudstafel:

Inleiding

 • Historische schets van de Noorderkempen.
 • Loenhout.

Bevolking

 1. Algemene bevolkingsevolutie.
 2. Enkele gegevens in verband met de bevolkingssamenstelling.
  1. De masculiniteit.
  2. De burgerlijke stand.
  3. De leeftijdstructuur.
 3. De samenstelling van de huishoudens.
  1. Algemeen.
  2. De gezinssamenstelling volgens beroepsklassen.

De beroepsstructuur

De exploitatiestructuur

 1. Bronnen, bronnenkritiek en problemen.
 2. De exploitatiestructuur in de 18de eeuw + toetsing aan de gegevens uit de negentiende-eeuwse landbouwtellingen.
 3. De exploitatiestructuur volgens bezit of pacht
 4. Een poging tot sociale stratigrafie: combinatie van diverse gegevens
  1. Indeling van de uitbatingen op basis van het bezit van vee voor de jaren 1740, 1758 en 1801.
  2. Verwerking van de graantellingen v.d. 18de E.
  3. Indeling van de uitbatingscategorieƫn volgens de beroepssectoren.
  4. Besluit.

Aremenzorg in Loenhout gedurende de 18de eeuw

 1. Inkomsten en uitgaven van de Tafel van de Heilige Geest.
 2. Een verdere ontleding van de inkomsten.
 3. Een verdere ontleding van de uitgaven.
  1. De besteding van armen.
  2. Andere vormen van steunverlening.
 4. Een nadere omschrijving van de gesteunde armen
 5. Besluit.

Algemeen besluit