Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Proefschrift: Criminaliteit Loenhout/Brecht in 17de-18de eeuw

Volledige titel:

Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 1989-1990

Een onderzoek naar het crimineel gedrag in de plattelandsgemeenten Loenhout en Brecht in de 17de en 18de eeuw

Proefschrift tot het behalen van de graad Licentiaat in de Geschiedenis (Nieuwe Tijden)

Met toestemming van de auteur overgenomen op deze website.

U kan het volledige PDF-bestand hier ophalen. Om snel bepaalde tekst in het document te vinden, kan u zoeken in dit tekstbestand.

Inhoudstafel:

Bibliografie

Inleiding

Inleidend hoofdstuk

Hoofdstuk I: Analyse van de gerechtelijke procedure

 1. Verhouding processen - kriminele processen
 2. Duur van het proces
 3. Omvang van het proces
 4. Bewijsvoering en verdediging
 5. De verdediging
 6. Besluit

Hoofdstuk II: Algemene bespreking van de delikten

 1. Kriminaliteitsindex
 2. Verhouding bestrafte - gekende delikten
 3. Overzicht van de gekende misdrijven
 4. Evolutie van de gekende misdrijven

Hoofdstuk III: Bespreking van de delikten

 1. De vermogensdelikten
  1. Overzicht
  2. Profiel van de beschuldigde
  3. Profiel van de slachtoffers
 2. De geweldsdelikten
  1. Overzicht
  2. Profiel van beschuldigde en slachtoffer
 3. Delikten tegen de openbare orde
 4. De politionele delikten
 5. De seksuele en morele delikten
 6. Besluit

Hoofdstuk IV: De bestraffing

Slotwoord

Kaart

Bijlagen