Notariaat Laureys van der Buyten (1625-1663)

In het rijksarchief Antwerpen bevindt zich bij de notariële archieven ook het archief van notaris Laureys Van Der Buyten te Loenhout, periode 1625-1663 (inventarisnummers 2917, 2918 en 2919)

De akten van dit notariaat werden vroeger samengevat door wijlen Gaston Roggeman, en zijn in drukvorm onder meer in het rijksarchief raadpleegbaar. Wij hebben deze samenvattingen gedigitaliseerd zodat deze ook op onze site kunnen aangeboden worden, en aan ons genealogisch bestand gekoppeld.

U zult opmerken dat de samenvattingen vaak nogal cryptisch en beperkt zijn, en dat de namen niet altijd correct worden weergegeven. Hier en daar hebben wij dan ook de naam aangepast, maar meestal zult U na koppeling meer duidelijkheid hebben wie precies bedoeld wordt. Jammer genoeg kan uit de samenvatting niet altijd de juiste toedracht van de akte afgeleid worden.

Indien U echt kennis wil nemen van de inhoud zult U hiervan (tegen betaling) kopie moeten aanvragen bij het rijksarchief, dan wel zelf naar het rijksarchief moeten gaan om er inzage of fotokopie van te nemen.

Mocht U kopij van de akte genomen hebben maar moeilijkheden hebben met het oud schift mag U ons altijd kopij bezorgen, wij zullen dan trachten U te helpen bij het omzetten van de akte.