Overlijden Catharina Leonora Perez de Baron, vrouwe van Loenhout

E.H. Jan Simons maakte ons attent op het feit dat Catharina Leonora Perez de Baron, vrouwe van Loenhout, overleed op 17 november 1672 en niet op 13 juni 1661, zoals foutief vermeld in het artikel over haar bij het onderdeel 'De Heren van Loenhout'.

De vergissing ontstond omdat op de Memoriesteen in de Sint-Quirinuskapel een overlijdensdatum van 13 juni 1661 vermeld staat voor 'die edele ioffr: Jof. Catharina de Perez'. Daniël J.S.M. Peeters kon ophelderen dat de op deze memoriesteen vermelde Catharina echter niet geïdentificeerd kan worden met de hogervermelde Catharina Leonora Perez de Baron. Het betreft namelijk haar nicht, die inderdaad overleed op 13 juni 1661.