Memoriesteen St. Quirinus

Deze memoriesteen, gedateerd op 13 juni 1661, bevindt zich in de Kapel van Sint-Quirinus.

We lezen:

Tot memorie
van de edele Joffr:
Jof. Catharina De Perez
Fondatrice deser capelle
ende van een Misse alle
Maendagen gestorven
den XIII Juny MDCLXI
Bidt voor haer ziele

Rondom het centrale wapenschild, vinden we de wapenschilden van de families Perez, Sigoura, Lopez, Beirevots, Barron, Arbieto, Camnego en Aquinaga.