Naar Hamburg

  Terug naar overzicht

Aan de overzijde van de rivier passeerden wij door de stad Znaïm [Znojmo, Tsjechië], een schone en grote stad met een versterkt kasteel, gelegen in een landstreek vruchtbaar in granen en hoornvee. Zij ligt in Moravië, op de grens van Oostenrijk. Te Znaïm hadden wij order gekregen de bewegingen van het Oostenrijkse leger na te gaan. Het verliet heel het arrondissement Znaïm.

Wij werden gekantonneerd te Sadek tot de vrede gesloten was. Sadek is een klein stadje of groot dorp met een schoon groot hof, gebouwd op een hoge berg. Het land is er maar gemeen en niet al te vruchtbaar. Het is georganiseerd op Poolse wijze. De Moraviërs zijn niet al te proper, hun woningen zijn ook maar kaveten. Zij leven heel armoedig. Als zij maar kosalka [gorzalka] of genever kunnen bekomen met een stukje droog brood, dan zijn zij al tevreden.

Te Sadek ontvingen wij bevel tot vertrek om ons te begeven naar Budweis [Ceske Budejovice, Tsjechië], een stad met een kasteel, alwaar een groot kamp was van het voetvolk. Nadat de vrede ondertekend was, vertrokken wij naar Schwarzenbach, een groot dorp met een schoon hof alwaar wij enige maanden gekantonneerd bleven.

Vandaar vertrokken wij naar Bayreuth, een schone en grote stad. Het land is er zeer vruchtbaar in granen.

Znaim-Sadek, Budweis, Schwarzenbach, Bayreuth, Hof, Jena, Leipzig

Te Bayreuth werd ons bevel gegeven te vertrekken naar Hamburg, passerend door Hof, Jena, Leipzig, Celle, Hannover, Oldenburg, Bremen, Marburg, Winsen, Bergedorf.

Hof is een schone, grote stad, liggend aan de Saale in een vruchtbaar land.

Jena, een klein stadje in de staten van het huis van Saxen-Weimar, met een schoon kasteel en een universiteit. Het is er een vruchtbaar land in granen.

Oldenburg, een zeer schone stad, liggend aan de Hunte, met een sterk kasteel. Het land is zeer rijk aan paarden en men vindt er veel wildrijke bossen.

Bremen, een grote stad en eertijds een Hansastad, zeer wel bebouwd, liggend aan de Weser in een zeer vruchtbaar land en zeer beroemd door het goede bier dat men er brouwt.

Harburg ligt aan de Elbe, met een sterk kasteel.

Winsen, een klein stadje eveneens met een schoon kasteel, waar wij tegenorder ontvingen en onze route moesten richten op Bergedorf, omdat de Elbe te Harburg te gevaarlijk was door de grootte en de breedte die zij daar heeft. Wij trachtten er over te komen naar de kant van Bergedorf. Dat was echter zeer gevaarlijk, want drie uren na onze overtocht is het ijs ingevallen en zeer velen van het 23ste jagers zijn verdronken.

Gekomen te Bergedorf ontving ik order van generaal Bordesoulle om de logementen te gaan bereiden te Hamburg. De senator, wie ik om logement vroeg, logeerde mij met de compagnie in het voorgeborchte van St. Joris, alwaar ik inkwartiering vond voor mijn volk.

Hamburg is één van de schoonste en rijkste steden van Europa, eertijds een Hansastad, gelegen aan de Elbe, zeer vruchtbaar in granen. De stad Hamburg is rondom beplant met de schoonste bloemen en de meest curieuse planten. Men vindt ook, drie uren buiten Hamburg, schone speelhuiskens en lusthoven, die 's zomers bewoond worden door heren uit de stad, die aldaar hun vermaak komen zoeken. Ja, men kan haar aanzien als de schoonste, meest amusante en handeldrijvende stad van Europa.

Leipzig, Hanover, Celle, Oldenburg, Bremen, Winsen, Bergedorf, Hamburg

  Terug naar overzicht