E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

Nabeschouwing

  Terug naar overzicht

Meer dan 60 jaar geleden vertrok de eerste missionaris uit Loenhout en ononderbroken heeft de rij zich voortgezet met steeds kortere tussenpozen.

Meer dan 60 jaar ook hebben deze missionarissen de mildste steun ontvangen en de warmste sympathie ondervonden vanwege hun dorpsgenoten. Hiervoor danken zij u.

Mogen zij blijven rekenen op de vruchten van uwe veelvuldige H. Communie in het gemeenschappelijke offermaal van de parochie?

Mogen zij blijven rekenen op uw dagelijks rozenhoedje bij den haard?

Door de genaden, die gij door uw gebed en offer voor hen verzamelt, staan zij sterk in de strijd van het dagelijkse leven. Daarop steunen zij om het Rijk van Liefde en Genade te vestigen bij verre volkeren.

En als Christus Jezus, uw Voortrekker en uw Aanvoerder, u, jongeren, oproept ten strijd: weest paraat!

Tot slot, een hartelijk woordje van dank aan allen die ons hulpvaardig hielpen bij het samenstellen van dit bundeltje: de familieleden der missionarissen, de drukkers en de verkopers.

Niet minder danken wij de kopers: de opbrengst komt ten goede aan de missiƫn van Pater Frans Van Dongen.

Moge de Heer uw edelmoedigheid belonen.

Moeder Maria, waak over het missielievende Loenhout.

  Terug naar overzicht