H.Geest (6)

1541-1556 E.H. Pieter Lodewijckx

Pieter Lodewijckx die wij in 1524 vernoemd zagen als plaatsvervanger, is hier in 1541 tot 1556 kapelaan van de H. Geest. Hij blijft ten minste thuis, moet twee missen per week lezen voor de kapelrij en trekt o.a. acht rijnsgulden per jaar voor zijn werk…

Lees meer