1941-1957 E.H. Frans Sanders

  Terug naar overzicht

Petrus Frans Sanders was te Huibergen geboren op 11 juli 1915, werd te Mechelen op 27 april 1941 priester gewijd. Op 10 december 1957 wordt hij aalmoezenier benoemd bij de Zwartzusters te Lier. En in 1960 godsdienstleraar aan het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten. Hij overleed te Hoogstraten op 9 mei 1980.

Foto E.H. Frans Sanders, onderpastoor 1941-58