1910-1921 E.H. Florent Ceuleers

  Terug naar overzicht

Terwijl Karel Van Winkel nog te Loenhout werkte samen met pastoor Adriaenssens komt daar op 30 november nog een jonge priester op de pastorij. Het aartsbisdom had toen priesters genoeg. Loenhout kreeg twee onderpastoors. Deze jonge priester was Florent Constant Ceuleers, geboren te Herentals op 16 december 1883, priester gewijd op 5 juni 1909. Als Karel van Winkel verhuist en pastoor Adriaensens op rust gaat - hij bleef in de Tienpond wonen - werkte onderpastoor Ceuleers samen met de nieuwe pastoor Leers. Samen hebben zij de harde oorlog 14-18 te Loenhout doorgemaakt, in 1921 werd hij onderpastoor benoemd te Buizingen en op 7 maart 1937 pastoor te Zittaart. Hij is op 65-jarige leeftijd op rust gegaan te Herentals en daar gestorven.