1816-1830 E.H. Mattheus Kuypers

  Terug naar overzicht

De voorgaande onderpastoors kwamen uit de abdij van Sint-Bernards aan de Schelde. Daar deze abdij in de jaren 1796-1797 afgeschaft werd konden voortaan alleen nog geestelijken genomen worden uit het korps van het aartsbisdom Mechelen.

Mattheus Kuypers is de eerste. Geboren te Breda op 19 oktober 1791, wordt hij te Gent op 23 september 1815 priester gewijd, is eerst kapelaan te Zwaluwe (Nl.) en komt op 12 december 1816 naar Loenhout. Hier was hij goed, wordt hier op 18 juni 1830 pastoor benoemd en sterft hier als pastoor op 8 mei 1852. Hij heeft 36 jaar te Loenhout verbleven.