1633 E.H. Gommarus de Clerck

  Terug naar overzicht

Gommarus de Clerck, die tot aan zijn dood op 17 oktober 1638, te Loenhout als onderpastoor verblijft, moet Geeraerts opgevolgd zijn rond de jaren 1633.

Archiefstukken i.v.m. DE CLERCK, Gommaer

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1331, stuk 8

stuk 9 - 07.11.1635 - heer Gommerus de Clerq (klooster St. Bernaerts, vicepastoor in Lt)

beledigingen aan het adres van de vice-pastoor

Notariaat L. Van der Buijten, RA Antwerpen 2917, 26-6-1633

RA Antwerpen 2917, 26-6-1633

GOMMAER DE CLERCK onderpastoor Loenhout getuige over injurien door CORNELIS WILLEM HUYBS wonende te Wuustwezel welke was ten huize van MICHIEL VAN ELSACKER stadhouder