1485 EE.HH. Willem Bartholomeeusen en Jan Vlimmermans

  Terug naar overzicht

In 1485 wordt Willem Bartholomeeusen genoemd als kapelaan van de O.L.Vrouwkapelrij, doch hij is niet thuis, laat de dienst door Jan Vlimmermans doen. Dertig jaar later wordt hij opnieuw te Loenhout vermeld, doch doet nu het werk zelf. Hij moet driemaal per week voor deze kapelrij de H. Mis opdragen.