1485-1487 E.H. Willem Bartholomeeusen

  Terug naar overzicht

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1485-1487. Rector d. Wilhelmus Bartholomei, abs.

Hij liet zich dus vervangen in deze jaren.

Pater Bogaerts schreef in zijn geschiedenis van de Loenhoutse onderpastoors (1975): "Dertig jaar later wordt hij opnieuw te Loenhout vermeld, doch doet nu het werk zelf." Het is niet duidelijk welke bron Bogaerts gebruikte, en over welk altaar het zou gaan in 1515.