1436-1438 E.H. Willem Haghen

  Terug naar overzicht

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1436-1438. D. Wilhelmus Haghen, rector hujus altaris

Hij is dus van 1436-1438 rector van het Maria-altaar en liet zich niet vervangen.

Zijn naam duikt in 1473 ook op als bedienaar van de kerk ter vervanging van E.H. Jan Van Voerspoel. Uit die inschrijving leren we dat hij een seculier priester was.

Mogelijk heeft hij dus heel lang in Loenhout gewoond.