1427 E.H. Gerard van Goch

  Terug naar overzicht

Hij was ook pastoor in of rond de periode 1427-1438. Op andere plaatsen wordt zijn voornaam vermeld als "Godfried".

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1427. Placet fr. Gerardi de Goch investiti seu officiantis ibidem

In 1427 (en misschien veel langer) was hij dus bedienaar van het Maria-altaar ter vervanging van rector Hendrik, alsook bedienaar van de kerk, ter vervanging van rector Godfried Optenberghe.

Van 1441-1445 is hij werkzaam in Wouw. (bron)