1419-1436 E.H. Jan Knaep

  Terug naar overzicht

Jan Knaep wordt genoemd als kapelaan van de Sint-Joriskapelrij in 1419 en in 1436. Deze heeft onder andere ook Hendrik Bye in 1421 vervangen voor de O.L.Vrouwkapelrij. De kapelrij van Sint-Joris was in 1436 nog gevestigd op het kasteel to Loenhout. Wanneer de kapelrij van Sint-Joris overgebracht werd van het kasteel naar de parochiekerk hebben wij niet gevonden. Na 1436 horen wij niets weer over kapelanen of rectoren van deze kapelrij.