1421, 1436 E.H. Jan Knaep

  Terug naar overzicht

Vermeldingen:

  • 1419 Sint-Joriskapelrij (bron?)
  • 1421 O.L.Vrouwkapelrij
  • 1436 Sint-Joriskapelrij

De jaren 1421 en 1436 blijken uit de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117).

Waar pater Bogaerts het jaartal 1419 als bedienaar van het Sint-Jorisaltaar heeft teruggevonden, is ons onduidelijk.