Godevaert van Loenhout ca. 1376-1392

Godevaert van Nederven / Loenhout zou schepen geweest zijn van Breda in 1376.(1) In 1384 gaf hij een huis in erfpacht aan de stad Breda "dat hi leggende hadde neven die Tolbrugghe tusschen dier stat muer op die een side ende tusschen Bout Potters erve op die ander side." (3). In 1392 zou hij schepen geweest van Gilze bij Breda. (4)

Het zegel van Godevaert van Loenhout lijkt onderaan een dambord te vertonen, wat zou kunnen verwijzen naar het zegel van Loenhout:

Mogelijk had hij een zoon, Willem van Loenhout, gehuwd met Mechteld van Oosterzeel. (2) Dit koppel had onder meer als kinderen:

  • Gielis van Loenhout, monnik van de St. Bernardsabdij
  • Hadewig van Loenhout, 'cloester-joncfrou binnen Breda'

Bronnen

(1) G.C.A. Juten, "Het klooster Vredenberg onder Boeimeer. Cartularium", Taxandria, XVI (1909) 111, zoals geciteerd door L.F.W. Adriaensen in De Familie Oesterzeel, Bijdrage tot de kwartierstaten van Gerard Steijns, Wouter Brock en Leo Adriaenssen, De Brabantse Leeuw, jaargang 49 - 2, p. 107

(2) L.F.W. Adriaensen, De Familie Oesterzeel, Bijdrage tot de kwartierstaten van Gerard Steijns, Wouter Brock en Leo Adriaenssen, De Brabantse Leeuw, jaargang 49 - 2, p. 107

(3) Rechtsbronnen Breda I no. 272., zoals geciteerd in Jaarboek De Oranjeboom 30 (1977), p. 10: "De middeleeuwse omwalling van Breda" door Dr. F.A. Brekelmans

(4) Nederlandse Familienamenbank: "Johannes de Loenhout dictus de Nedervenne, 1303; Willem van Nederveen werd in 1325 beleend met het ambacht Nederveen in de Langstraat; Godevaert van Nederven, 1387 = Godevairt van Nerven, schepen van Gilze 1392 [Buiks-1994, p 69, 183].