N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1400 - Jan Baptist Aernouts

 • Beschrijving goed: groot 226 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1567/1-2 - priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en groes groot 361 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) de straat

N° 1576 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: het "Fluyters" groot 126 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1577/1-2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land 118 1/4 R en een weide "Fluyters" groot 373 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1581 - Jan Van Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn stedeken genaamd "den Couwenbergh" groot 212 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1586 - Erasmus Kerstens

 • Beschrijving goed: "Withagen beemd" groot 155 1/2 bij gissing
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1587 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: groot 144 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1588 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 137 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1589 - Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: groot 234 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1590/1 - Joannes Mertens

 • Beschrijving goed: groot 172 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1590/2 - Joannes Mertens

 • Beschrijving goed: groot 172 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1591 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 181 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1593 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: groot 112 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1594-1595 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 169 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1596 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 111 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1597 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 121 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1598/1 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 157 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1598/2 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: groot 203 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1601 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: weide "de Briele"
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1971 - kinderen Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: erve genaamd "de schueracker" groot 178 R
 • Ligging: Sneppel (N) het straatje (O) het straatje (Z) het straatje (W) de beek

N° 1972 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 412 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1973 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een weide groot 184 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) zijn stede (Z) de straat (W) de beek

N° 1974 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: weide groot 46 R (moet wel 2 maal zo groot zijn)
 • Ligging: Sneppel (N) de heer en erfg. Aert Quirijnen (O) 'sijn quaet velt' (Z) not. Van Dijck (W) de beek

N° 1975 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: weide of beemd groot 105 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) erfg. Aert Quirijnen (Z) Jan Venix (W) de beek

N° 1976 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker groot 167 2/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) de straat (Z) Jan Venix (W) heer van Loenhout

N° 1977 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: een beemd groot 144 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer Van Elsacker (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de beek

N° 1978 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: een akker groot 238 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jan Cornelis Ooms en heer Van Elsacker (O) de straat (Z) erfg. Aert Quirijnen (W) hijzelf

N° 1980 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: heide of weide
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jan Cornelis Ooms (O) wed. Jan Cornelis Ooms (Z) Jan Adriaan Peeters (W) hijzelf

N° 1981 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een weide groot 57 R
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jan Cornelis Ooms (O) hijzelf (Z) Jan Adriaan Peeters (W) de beek

N° 2050 - Mr. Jan Baptist Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: Sneppel (N) straatje of hijzelf (O) hijzelf (Z) kinderen Aert Quirijnen (W) de straat

N° 2051 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: deel van hofstede N° 2053/1-2 en 2052 groot 159 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

N° 2053/1-2 en 2052 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 249 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) de straat

N° 2054 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: land en groes daarnaast "daer staet een cleyn huysken op" groot 291 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Jan Goossens (Z) de straat (W) zijzelf

N° 2055 - Jan Goossens of Peeter Vergouwen wees

 • Beschrijving goed: land en groese groot 405 R
 • Ligging: Sneppel (N) notaris Van Dijck (O) notaris Van Dijck en de wed. Cornelis Peeter Rombouts (Z) de straat (W) de kinderen Aert Quirijnen

N° 2057 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een mastbos
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Adriaan Peeters en Peeter Vergouwen wees (Z) de wed. Cornelis Peeter Rombouts (W) id.

N° 2058 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: stuk land genaamd "het Fluyters" groot 199 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Aert Quirijnen (O) Peeter Vergouwen wees of Jan Goossens (Z) dezelfde (W) notaris Van Dijck

N° 2061 - wed. Cornelis Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: opgebroken heide bij koop van de erfg. Joos Adriaenssen
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Vergouwen wees (O) den Heesterman (Z) Lambrecht Claessen (W) not. J.B. Van Dijck

N° 2067 - Erfg. Jan Stoopen modo Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker in "de Heesterman" groot bij gissing van ouds op 10 R geschat, maar moet wel 16 maal zo zijn.
 • Ligging: Sneppel (N) ook hijzelf (O) frans Van de Cloot en Jan Goossens (Z) de straat (W) Frans Van de Cloot en Peeter Vergouwen wees en hijzelf

N° 2068/1-2 - Frans Van de Cloot en Jan Goossens samen

 • Beschrijving goed: een stuk land groot 195 3/4 R (moet wel 2 maal zo zijn)
 • Ligging: Sneppel (N) de heer (O) Adriaan Willemsen (Z) de straat (W) Adriaan Willemsen

N° 2069/1 - Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker daarnaast "daer hij zijn huys op gebouwd heeft" groot 428 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf en Jan Goossens

N° 2069/2 - Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een stuk in de hofstede N° 2069/1 groot 125 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer (O) hijzelf (Z) de straat (W) Frans Van de Cloot en Jan Goossens

N° 2070/1-2 - Adriaan Willemsen bij koop van erfg. Joos Adriaenssen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken geweest groot 236 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Peeter Rombouts (O) Adriaan Rombouts (Z) de straat (W) hijzelf

N° 2071 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide naast "drijhoeckweyde" groot 97 R (moet wel tweemaal zo groot zijn als op 't meetboek blijkt)
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaande (O) hijzelf (Z) de straat (W) Adriaan Quirijn Willemsen

N° 2073 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk heide en bos aan de hofstede
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Adriaan Rombouts (W) hijzelf

N° 2074/1-2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn hofstede in de Katerstraat land en dries aan elkaar gelegen groot 531 R
 • Ligging: Sneppel (N) het loopken of de stadreyt (O) hijzelf (Z) de Katerstraat (W) hijzelf en Adriaan Rombouts

N° 2085 - Peeter Lambrecht Janssen bij koop van Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: "de Peracker" groot 340 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2089 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: deel van 't zelfde bos groot 112 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Adriaan Rombouts (Z) Adriaan Willemsen (W) hijzelf

N° 2094 1 t/m 12 - Peeter Lambrecht Janssen bij koop van Cornelis Joos Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 1176 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Michiel Reinier Ooms en wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt (O) hijzelf (Z) Jan Van Looveren en Jan Cornelis Vermeiren (W) het straatje

N° 2104 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: het "Hesschots boske" groot 51 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2105 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: het "Hesschots boske" groot 51 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2106 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: land "de lange vooren" groot 134 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2106/2 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van achterste stuk groot 126 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2107 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: de andere helft van achterste stuk groot 126 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2108 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van een akker aan "Heesterman" groot 139 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2108 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: de helft van een akker aan "Heesterman" groot 139 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2109 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: weide groot 182 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2111/1 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede ende opstal groot 111 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de straat (Z) de wed. en kinderen Jan Aernout Van Tichelt (W) heer Van Elsacker en wed. Jan Aernout Van Tichelt

N° 2111/2 - wed. Jan Aernout Van Tichelt, Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: nog een deel van zijn hofstede groot 68 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2112/1-2 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: een weyde daer sijn schuer op staet groot 179 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf en de wed. en kinderen Jan Aernout Van Tichelt (Jan Aernout Van Tichelt voor de helft hiervan)

N° 2113/1-2 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van voorste stuk op "'t Hesschot" groot 344 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2114 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: de helft van middel stuk op "Hesschot akker" groot 163 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2115 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: de andere helft van middel stuk groot 163 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2116 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: land op "Hesschotakker" groot 122 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2116 - Deels Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: land "de lange vooren" groot 134 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2130 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 22 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Adriaan Reinier Ooms (O) de straat (Z) heer Van Elsacker (W) Michiel Reinier Ooms en hijzelf

N° 2132 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 52 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2134/1 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 173 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2134/2 - Jan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land groot 71 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2147 - Michiel Aernouts cum suis

 • Beschrijving goed: land groot 154 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2148/1 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: groot 172 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2148/2 - Jan Vermeiren den ouden

 • Beschrijving goed: land of weide daarachter groot 43 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) Adriaan Reinier Ooms (Z) Michiel Reinier Ooms (W) hijzelf

N° 2149 - Adriaan Reinier Ooms bij koop van Joannes Vergouwen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 141 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Jan Van Looveren (O) de straat (Z) Jan Vermeiren en Michiel Ooms (W) hijzelf of Jan Van Looveren

N° 2150/1-2 - Jan Van Looveren

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries daaraan groot 236 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Michiel R. Ooms (O) de straat (Z) Adriaan Reinier Ooms en hijzelf (W) hijzelf

N° 2179/1 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: land aan zijn binnenstede groot 196 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Matheus Van Gastel (O) hijzelf (Z) Frederik Philipsen ea (W) hijzelf

N° 2179/2-3-4-5-6-7 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aaneen gelegen groot 696 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker en Matheus Van Gastel (O) de straat (Z) de akkerstraat (W) hijzelf en Matheus Van Gastel en heer van Loenhout

N° 2180/1-2-3-4 - Michiel Reinier Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries op Terbeek, in 4 percelen aaneen gelegen groot 410 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de straat (Z) Jan Van Looveren (W) 'd Akkerstraat

N° 2181/1-2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 297 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

N° 2185 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land in heiveld groot 115 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2187 - wed. en kinderen Jan Aert Van Tichelt

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 210 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker (O) Adriaan Reinier Ooms en heer Van Elsacker (Z) de straat (W) de straat