N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1817/1-2 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: het H. Geeststedeken aen den Heybaert groot 534 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1817/3 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld in dezelfde stede groot 81 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1819/1 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een hofstedeken bij koop van d' erfg. Jozef Van Aecken gelegen op "den Heybaert" groot 130 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) de wed. Jozef Van Aecken (W) hijzelf

N° 1819/2 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld aan N° 1819/1 groot 176 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1820 - wed. Jozef Van Aecken

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries genaamd "het Clooster van den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Van de Cloot (O) de plantagie van de heer (Z) Jan Meeusen (W) Jan Van de Cloot

N° 1839 - wed. Jacobus Van Ostaeyen

 • Beschrijving goed: een weide groot 227 R
 • Ligging: Sneppel (N) Quirijn Willemsen (O) Quirijn Willemsen (Z) de heide (W) de erfg. Jan Diels en Cornelis Goris

N° 1843 - Cornelis Lenaert Goris of Peeter De Beer n.ux.

 • Beschrijving goed: een deel heide en bos, niet gemeten (of N° 1844?) groot 152 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Van de Cloot en d' erfg. Jozef Van Aecken (O) Jan Meeusen (Z) de heide (W) Quirijn Willemsen

N° 1845 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: nieuw opgebroken heiveld op "den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel (N) wed. Jozef Van Aecken (O) s heeren plantagie (Z) de heide (W) Peeter De Beer

N° 1846-1847-1848-1849 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie op "den Heybaert" tegenover "het Clooster" of "abdij van den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel

N° 1846-1847-1848-1849 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie op "den Heybaert" tegenover "'t clooster" of "abdij van den Heybaert"
 • Ligging: Sneppel

N° 1850 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een stukje daer een huysken op gestaen heeft groot 204 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer Van Elsacker (O) erfg. Vierling (Z) hijzelf (W) de straat

N° 1851 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: eenen acker genaemt "den grooten Heybaert" groot 1110 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en erfg. Vierling (O) hijzelf (Z) de heide (W) de straat / de heide

N° 1852/1-2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk erve naast N° 1868 groot 356 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Antoon Jan Aertsen (O) Jan Jan Meeusen (Z) Jan Jan Meeusen (W) zijzelf

N° 1858/1 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk aldaar genaamd "de heyninge" groot 227 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

N° 1858/2 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een stuk naast N° 1858/1 genaamd "de heyninge" groot 165 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jacobus Verhaegen (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

N° 1860 - Cornelis Crombé

 • Beschrijving goed: huis en hof aan N° 1851
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Jacobus Verhaegen (Z) heer Van Elsacker (W) Laureys H. Bartholomeeusen

N° 1864 - Cornelis De Knaep

 • Beschrijving goed: "een nieuw vercijnsing ende daer een nieuw huysken op gebout"
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte aldaer (W) de vrunte aldaer

N° 1868 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in Bufkensakker naast N° 1858/2 groot 139 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) erfg. Vierling (W) hijzelf

N° 1869/1-2-3 - de heer Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn stedeken op den Heybaert genaemd "d'Elsenhoef" groot 260 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jacobus Verhaegen (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) Jan Meeusen (W) de straat

N° 1870 - Jacobus Verhaegen

 • Beschrijving goed: twee hofstedekens land en dries genaamd "Bufkensakker" groot 187 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen en Laureys H. Bartholomeeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) heer Frans Van Elsacker (W) de straat

N° 1873 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: "een stuck erve daer een cleyn huysken op staet"
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Laureys Bartholomeeusen (Z) Laureys Bartholomeeusen (W) hijzelf

N° 1874 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide of land
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf en Laureys Barthol. (W) hijzelf

N° 1875 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: tegen het "Saeldemans bos"
 • Ligging: Sneppel (N) Saeldemans bos (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

N° 1876 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: tegen het "Saeldemans bos"
 • Ligging: Sneppel (N) Saeldemans bos (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

N° 1920 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: deel van akker N° 1921 groot 189 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) erfg. Antoon Jan Aertsen (W) erfg. Antoon Jan Aertsen

N° 1921 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een deel in een akker bij N° 1919 groot 194 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1922 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1923/2-3
 • Ligging: Sneppel (N) Theodoor Vinck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Theodoor Vinck

N° 1963 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 273 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Jan Adriaan Peeters (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de beek