N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1150 t/m 1181 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: "de Popendonkse hoeve" (32 percelen) groot 15.732 R = ca. 52 ha 45 a
 • Ligging: De Laren en Popendonk

N° 1249/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: akker "de hofstadt" groot 528 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

N° 1249/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: in dezelfde akker groot 302 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1249/3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: bos en deels land groot 246 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (W) de straat

N° 1257 - wed. en kinderen Adriaan Jochems

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 290 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de akkerstraat (O) heer van Loenhout (Z) de heer en Adriaan Jorissen (W) de akkerstraat

N° 1259 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land, hofstede geweest groot 101 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (W) het beekje

N° 1260 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn hofstedeken groot 202 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de straat (O) de straat (Z) het beekje (W) het beekje en hijzelf

N° 1261 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide groot 59 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1265 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een akker groot 118 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1268/1 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 401 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf en Cornelis Van Dijck (O) de straat (Z) Willem Bordus Kerstens of de straat (W) hijzelf

N° 1268/2 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land hofstede geweest groot 64 1/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1268/3 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde akker een stedeken geweest groot 60 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1268/4 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk erve ernaast groot 125 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de straat

N° 1268/5 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk land groot 70 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (Z) de straat (W) de straat

N° 1268/6 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: land groot 772 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1268/7 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een akker groot 185 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout ea (W) d' Elst straetien

N° 1270 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een weide groot 82 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1271 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: weide groot 124 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1272 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: een weide groot 155 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1273 - Jan Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: "de smoutacker" groot 362 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1275-1276 - Peeter Broomans en Adriaan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: samen een akker genaamd "'s Jonkers" groot 891 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf (O) Cornelis Cornelis Vermeiren (Z) de straat (W) de straat

N° 1277 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: opgebroken heide groot 157 R bij gissing, niet gemeten
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1278 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: den heyacker groot 263 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Hontstraat

N° 1279 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: een dries groot 86 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1280 - Peeter Broomans 's Jonckers

 • Beschrijving goed: bos geweest groot 195 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) hijzelf (Z) Hijzelf en Adriaan Cornelis Vermeiren (W) Hijzelf en Adriaan Cornelis Vermeiren

N° 1281 - Adriaan Cornelis Vermeiren voor 2/3 en Peeter Adriaan Broomans voor 1/3 deel

 • Beschrijving goed: ieder een hofstede groot 334 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

N° 1330/3 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte

N° 1330/2 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de vrunte

N° 1330/1 - Adriaan Corneel Vermeiren

 • Beschrijving goed: heiveld
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) s heeren vrunte (O) de heide

N° 1331 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (W) erfg. Vierling

N° 1332 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: heide
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Hendrik Francken (Z) Cornelis Nijs Van Dijck

N° 1333 - Adriaan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: nieuw opgebroken land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) erfg. Vierling

N° 1334 - Peeter Broomans

 • Beschrijving goed: stuk nieuw opgebroken land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Adriaan Cornelis Vermeiren (Z) de Reyt (W) Adriaan Cornelis Vermeiren

N° 1335 - Adriaan Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: akker bij de Reyt genaamd "de smoutakker" groot 163 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Peeter Broomans (Z) de Reyt (W) de straat

N° 1336 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (Z) de straat (W) de straat

N° 1337 - wed. Jan Peeters

 • Beschrijving goed: haar hofstedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Peeter Jochems (O) Peeter Jochems (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

N° 1338 - Peeter Jochems bij koop van Cornelis Schoepen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken en een perceel bij N° 1337
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de heer van Loenhout (O) Cornelis Nijs Van Dijck en de wed. Jan den Houwer (Z) de straat (W) wed. Jan Peeters en heer van Loenhout

N° 1339 - wed. Jan den Houwer

 • Beschrijving goed: hofstedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Cornelis Nijs Van Dijck (O) Geert Van Dijck (Z) de kinderen Jan Peeters (W) de straat

N° 1340 - Cornelis Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: zijn hofstedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de erfg. Vierling en Adriaan Cornelis Vermeiren (O) Geert Van Dijck (Z) de wed. Jan den Houwer (W) de heer van Loenhout en Peeter Jochems

N° 1341 - Geert Van Dijck

 • Beschrijving goed: "de Reyt"
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1344-1345 - Jan Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: Hofstede van Jan Lambrecht Janssen en land van Mathijs Ooms groot 375 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Reyten (O) de Reyten (Z) Mathijs Ooms hier deel mede in hebbende (W) erfg. Vierling.

N° 1346 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: akker "den coppen Haest" groot 315 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Reyt (O) Mathijs Ooms (Z) Mathijs Ooms (W) de kinderen Jan Peeters

N° 1347/1-2 - kinderen Jan Bertel Peeters

 • Beschrijving goed: stuk land ernaast hofstede geweest groot 431 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Reyt (O) erfg. Vierling (Z) zijzelf (W) Jacobus Jan Aernouts

N° 1348/1-2 - kinderen Jan Bertel Peeters

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 417 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) zijzelf volgende (O) Mathijs Ooms (Z) Frederik Philipsen en Jan Van Looveren (W) 's heeren straat

N° 1349/1-2-3 - Mathijs Ooms 1/2 en Jan Lambrecht Janssen 1/2 Brecht

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aaneen gelegen, en het land genaamd duyfhoren groot 343 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf en erfg. Vierling en Jan Lambrecht Janssen (O) het heyken (Z) Frederik Philipsen en Jan Lambrecht Janssen (W) de kinderen Jan Bertel Peeters

N° 1350 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: weide er achter aan de visserij groot 180 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Mathijs Ooms van Brecht (O) het heyken (Z) het heyken

N° 1351 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: land groot 116 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Mathijs Ooms van Brecht

N° 1354 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: hofstede, land en dries groot 191 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) kinderen Jan Bartel Peeters (O) Jan Van Looveren (Z) de straat (W) de straat

N° 1355 - Jacobus Jan Aernouts

 • Beschrijving goed: zijn nieuw huis en hofstede
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de kinderen Jan Bertel Peeters (Z) de straat (W) de straat

N° 1356 - Frederik Philipsen

 • Beschrijving goed: een nieuw vercijnsing groot
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1357 - Mathijs Ooms van Brecht

 • Beschrijving goed: een nieuw vercijnsing
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1358/1 - heer Petrus Roubens, secretaris alhier

 • Beschrijving goed: zijn nieuw opgebroken hofstede achter Terbeek
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de loop of heer Van Elsacker (Z) de straat (W) de straat

N° 1358/2 - heer Petrus Roubens, secretaris alhier

 • Beschrijving goed: zijn nieuw opgebroken hofstede achter Terbeek
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de loop of heer Van Elsacker (Z) de straat (W) de straat

N° 1359/1-2 - Jan Van Looveren

 • Beschrijving goed: land er achter groot 228 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) kind. Jan Peeters (O) Jan Lambrecht Janssen (Z) het heyken (W) Frederik Philipsen

N° 1363 - wed. en kinderen Adriaan Verboven

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de wed. Jan Van Tichelt (O) de straat (Z) de straat (W) de straat

N° 1364 - wed. Jan Van Tichelt

 • Beschrijving goed: haar hofstede land en dries "rontsom in de straeten" groot 207 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1366 - Adriaan Jorissen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 239 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de straat (Z) erfg. Jan Peeters (W) erfg. Mathijs Peeter Van Tichelt

N° 1367 - Erfg. Mathijs Peeter Van Tichelt

 • Beschrijving goed: land groot 135 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de Heirstraat (O) Adriaan Jorissen (Z) erfg. Jan Peeters (W) erfg. Hendrik Van Hal

N° 1368 - kinderen en erfg. Jan Bertel Peeters

 • Beschrijving goed: land en dries hofstede geweest groot 417 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Adriaan Jorissen en erfg. Mathijs Van Tichelt (O) de straat (Z) Cornelis Rombouts (W) erfg. Hendrik Van Hal

N° 1369/1-2 - Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 490 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) erfg. Jan Peeters (O) de straat (Z) d' ackerstraat (W) hijzelf en Matheus Van Gastel

N° 1370 - Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide groot 249 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 1371 - Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: de grote akker groot 528 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2175 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land er achter groot 111 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) akkerstraat (O) Matheus Van Gastel (Z) Michiel Mertens (W) hijzelf, Matheus Van Gastel ea

N° 2176 - Matheus Van Gastel

 • Beschrijving goed: land in dezelfde hofstede groot 139 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) d' akkerstraat (O) heer Van Elsacker (Z) Michiel M. Mertens (W) heer Van Elsacker

N° 2177 - Heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede daarbij groot 267 1/3 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) d' akkerstraat (O) Matheus Van Gastel (Z) Michiel M. Mertens (W) Matheus Van Gastel

N° 2178 - Matheus Van Gastel modo Cornelis Rombouts

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 67 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf of de straat (O) de straat (Z) Michiel Mertens (W) heer Van Elsacker

N° 2178/2 - Matheus Van Gastel

 • Beschrijving goed: stuk in zijn hofstede ook hofstede geweest groot 33 1/3 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Akkerstraat (O) de straat (Z) hijzelf en heer Van Elsacker (W) dezelfde

N° 2179/1 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: land aan zijn binnenstede groot 196 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Matheus Van Gastel (O) hijzelf (Z) Frederik Philipsen ea (W) hijzelf

N° 2179/2-3-4-5-6-7 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aaneen gelegen groot 696 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer Van Elsacker en Matheus Van Gastel (O) de straat (Z) de akkerstraat (W) hijzelf en Matheus Van Gastel en heer van Loenhout

N° 2182 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een akker groot 250 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2218-2221 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: 2 stukken land aaneen gelegen hofstede geweest groot 322 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2220 - wed. Jan Van Tichelt

 • Beschrijving goed: een akker op "'t Paukens" groot 148 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de heer Deelen

N° 2222 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en weide genaamd het "Paukens" groot 155 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) Corneel Adriaan Vermeiren en Peeter Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 2223 - Cornelis Adriaan Vermeiren

 • Beschrijving goed: land op "'t Paukens" groot 91 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat

N° 2224 - Peeter Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en weide op "Paukens" groot 117 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (W) het straatje