smeel (3)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 58d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 58d  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 58 Anthoni van der Buijten bij koop van de erfgenamen Daarna: Cornelis Aernouts van Ostaeijen bij koop Cornelis Cornelis van Elsacker (Cornelis Machiels de jonge) Daarna: Cornelis Beijerlinck Mattheeus de Cuijpere Mathijs zoon Daarna:…

Continue reading...