Voorwaardeboeken (extracten), nr. 998 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 998, extract 1, 1-9-1728

De erfg. Jan Peeter Rombouts verkochten een stede met huis, schuur en stal, met hof, dries en land groot 4 L op Sneppel, land en groese op Sneppel heyken groot 4 L, land op Huffel heyken 7 L, vrij vanaf half maart 1729. Koper = Adriaan Keysen voor 300 gl. Borg: Adriaan Jan Rombouts. Actum 1-9-1728

Personen:

| 998-001 |

Bundel 998, extract 2, 1-9-1728

De erfg. Jan Peeter Rombouts verkochten eene stede met huysinge, schuere, stalle, hof Land en driessche groot 't saemen vijf bunderen ende een gemet gelegen in de Beirenstraet... met enige percelen heide genaemd het haerenblock in de Beirestraat. De stede is belast met een hypotheek van 600 gl wisselgeld ten behoeve van het College der Sociëteit Jesu te Antwerpen. De goederen zijn beschikbaar vanaf half maart 1729. Koper= Lambrecht Jan Rombouts voor de som van 628 gl. Actum 1-9-1728 (Fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 998-002 |

Bundel 998, extract 3

De borgemeesters van de jaren 1726 en 1727 Cornelis Peeter Rombouts, Aert Cornelis Goossens, Jan Cornelis Van Dijck en Jan Van de Mierop verpachten het koren, de haver en boekweit te velde op de stede van Bastiaan Adam Lenaerts in de Beirestraat.

Personen:

| 998-003 |

Bundel 998, extract 4, 5-12-1729

Cornelis Adriaan Vermeiren als voogd en Reinier Matthijs Ooms toez. voogd der minderj. kinderen van Cornelis Joos Vermeiren, moeder is Catharina Matthijs Ooms,verhuurden een stede met huis en schuur aaneen, met hof en dries, landen en weiden, groot 3 B op Terbeek, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1730. Verhuurd aan Lambrecht Cornelis Joos Vermeiren voor 36 gl. Actum 5-12-1729 (Fig. kaart n° 2130)

Bekijk kaart

Personen:

| 998-004 |

Bundel 998, extract 5, 3-7-1730

Lambrecht Cornelis Broomans als voogd en Michiel Jan Claessen als toez. voogd van het weeskind van Cornelis Lambrecht Broomans verhuurden een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, hof en dries, landen, weiden en beemden, samen 4 1/2 B op Terbeek, vrij na de oogst, Cornelis Lambrecht Broomans heeft die laatst gebruikt. Verhuurd aan Lambrecht Cornelis Broomans voor de som van 24 gl. Actum 3-7-1730 (Fig. kaart n°2178)

Bekijk kaart

Personen:

| 998-005 |

Bundel 998, extract 6, 17-7-1730

De voogden van het weeskind van Cornelis Lambrecht Broomans verpachten kavelen koren, haver, spurrie, hooigras: een bunder koren verkocht voor 66 gl 10 st, 6 L hooigras voor 27 gl 10 st, spurrie voor 14 gl 10 st... enz. Actum 17-7-1730.

Personen:

| 998-006 |

Bundel 998, extract 7, 6-11-1730

Jan Lenaert Huybrechts als voogd der kinderen Huybrecht Lenaert Huybrechts verhuurde aan Peeter Jan Aernouts Eene stede met huysinge, schuere, hove, driessche, landen, weyden samen 21 a 22 L op Terbeek, land genaamd het nieuw block.. voor 6 jaar vanaf half maart 1731 voor 58 gl. Actum 6-11-1730

Personen:

| 998-007 |

Bundel 998, extract 8, 18-12-1730

Cornelis Jan Peeter Joris als voogd en Adriaan Schuermans als toez. voogd der weeskinderen van Catharina Jan Peeter Joris waar vader van is Jan Schuermans. Zij verhuurden een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, land en groese op Popendonk, laatst bewoond door Jan Schuermans, land en groese achter de binnenstede 5 L, weide of beemd 1 gemet, land 1 kwartierzaad, twee percelen bosveld 1 gemet, land in de binnenstede van Peeter Jan Jacobs 1 gemet, land en groese genaamd Neel Lemmens 2 gemeten. Voor een termijn van 6 jaar verhuurd aan Willem Wouter Van Ostaeyen voor 36 gl. Actum 18-12-1730

Personen:

| 998-008 |