Voorwaardeboeken (extracten), nr. 992 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 992, extract 1, 7-1-1721

De kinderen Geert Jan Peeters verhuurden hun stede in de Beirestraat aan Andries Bresseleers voor 27 gl. Actum 7-1-1721 (Fig. kaart n° 1743)

Bekijk kaart

Personen:

| 992-001 |

Bundel 992, extract 2, 5-11-1720

De kinderen Aernout Cornelis Aernouts, moeder was Jenneken Jan Van Tichelt, verhuren een stede met huis en schuur, torfhuis en hof, landerijen, weiden en beemden op Popendonk, groot 22 gemeten voor een termijn van 6 jaar, beginnend half maart 1721. Verhuurd aan Adriaan Aernout Cornelis Aernouts voor 85 gl. Actum 5-11-1720 (Fig. kaart n° 1255)

Bekijk kaart

Personen:

| 992-002 |

Bundel 992, extract 3, 21-1-1721

Maria Anna Van Elsacker en Elisabeth Van Elsacker verkochten voor 241 gl aan Dielis Jacob Francken een stede met huis en dries, en land, groot 2 gemeten, een weide 1 L, land en heide den inslag 1 gemet, een weide 1 gemet, Wouter Peeter Ooms heeft deze stede in gebruik. Wijlen Jan Frans Van Elsacker had de stede gekocht van de erfg. Adriaentien Cornelis Neefs. Actum 21-1-1721 (Fig. kaart n° 1298)

Bekijk kaart

Personen:

| 992-003 |

Bundel 992, extract 4, 25-5-1721

Verhuring van een woonhuis met stal, brouwerij en aenstede op Terbeek, behorend aan Willem Broomans, voor 3 jaar verhuurd aan Jacob Aernouts voor de prijs van 56 gl, Actum 25-5-1721 (Fig. kaart n° 1369)

Bekijk kaart

Personen:

| 992-004 |

Bundel 992, extract 5, 4-2-1722

Catharina Michiel Goossens X Jan Roelen Bertrams verkochten voor 500 gl aan Adriaan en Matthijs Michiel Goossens haar 2 broers, haar 1/3 deel in een stede met huis en schuur, hof en dries, groot 9 L. O het Beeks heyken, Z Peeter Vermeiren en Cornelis Joos Vermeiren, N de akkerstraat en Peeter Jan Goossens, land en groes in de Mosvoorden 9 a 10 L, land den steenhoven 1 B, land op Hesschtot akker groot 3 1/2 L, land 1/2 B, een beemdeken 1 gemet, twee percelen land 3 1/2 L, en hun deel in alle heiden gekomen van hun ouders. Actum 4-2-1722 (Fig. kaart n° 2150)

Bekijk kaart

Personen:

| 992-005 |

Bundel 992, extract 6, 18-2-1722

De wed. en kinderen Lenaert Huybrechts, en Cornelis Cornelis Van Tichelt als voogd der kinderen Huybrecht Lenaert Huybrechts, verhuurden aan Jan Cornelis Van Dijck eene stede met huysinge, schuere, hove, driessche, landen en weyden groot 21 a 22 L alhier ter Beeck, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1722 voor 5 gl, Actum 18-2-1722

Personen:

| 992-006 |