Voorwaardeboeken (extracten), nr. 989 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 989, extract 1, 9-11-1716

Matthijs Antoon Wiercx en Jan Peeter Theuns, voogden der 2 weeskinderen van wijlen Jan Antoon Wiercx, verhuurden een schuur op Sneppel door Merten Laureyssen gebruikt, met 3 L land, een weide den hoogen dries, een weide den hontschoot op Donkervoort, 1 gemet land op Hanneswaens, Merten Laureyssen heeft al deze goederen in gebruik. Opnieuw verhuurd aan Merten voor een termijn van 6 jaar voor 18 gl, Actum 9-11-1716

Personen:

| 989-001 |

Bundel 989, extract 2, 26-1-1717

Cornelis Joos Vermeiren, Frans Van Beethoven in naam van Anneken Frans Vorsselmans zijn vrouw, de kinderen Christiaan Frans Vorsselmans verkochten uit de hand aan Jan Janssen Wiercx een stede met huis en schuur, groot 4 L op Sneppel, O Merten Laureyssen, Z de verkopers, W en N de straat, voor de prijs van 280 gl. Actum 26-1-1717

Personen:

| 989-002 |

Bundel 989, extract 3, 15-2-1717

Matthijs Antoon Wiercx en Peeter Wouter Ooms, voogden der kinderen Cornelis Jan Wiercx, moeder was Clementina Wouter Peeter Ooms, Cornelis Joos Vermeiren en de erfg. van Tanneken Frans Vorsselmans verkochten: 1° Perceel = land op Sneppel Heyken groot 2 gemeten, koper Lenaert Fenix voor de som van 30 gl, 2° Perceel= een weide op Sneppel 1/2 B, koper was Adriaan Lathouwers voor 55 gl, 3° Perceel= land en bos op Buytelaer akker, groot 4 L, koper Adriaan Lathouwers voor 78 gl. 4° Perceel = land en groese op Sneppel genaamd Kindermaeckers stede groot 9 L. koper Adriaan Lathouwers voor 125 gl. 5° perceel = 2/3 van 4 L landop Sneppel heyken Opgehouden Actum 15-2-1717

Personen:

| 989-003 |

Bundel 989, extract 4, 2-12-1717

Jan Geert Jan Peeters ook voor zijn zusters en broers, verhuurde aan Cornelis Van Reet een stede met huis en schuur,hof en land, groot 2 gemeten in de Beirestraat, enz... verhuurd aan Hendrik Jan Lenaert Wiercx voor 27 gl. Actum 2-12-1717 (Fig. kaart n° 1743)

Bekijk kaart

Personen:

| 989-004 |

Bundel 989, extract 5, 13-12-1717

Lenaert Goris verhuurde aan Hendrik Van Staeyen een stede met huis en stal, schuur, torfhuis, hof, dries en land in de Hoenderstraat, is afkomstig van zijn schoonouders, voor een termijn van 6 jaar aan 54 gl, Actum 13-12-1717 (Fig. kaart n° 1919)

Personen:

| 989-005 |

Bundel 989, extract 6, 16-11-1716

Geert Janssen Van Dijck verhuurde aan Jan Peeter Joris als voogd en Peeter Janssen Van Dijck als toez. voogd van het weeskind van Jacomijn Peeter Joris, vader is vs Geert Janssen Van Dijck een stede met huis en schuur, hof en land, dries, weiden en heide die Geert Van Dijck heeft gebruikt,op Popendonk, Voor 6 jaar verhuurd aan Steven Jan Quirijnen voor 50 gl. De huurder mag de goederen niet overlaten aan een ander. Actum 16-11-1716 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

Personen:

| 989-006 |

Bundel 989, extract 7, 16-11-1716

Matthijs Jan Goossens als voogd en Quirijn Willemd als toez. voogd der kinderen Michiel Jan Goossens, verhuurden een stede met huis en schuur, hof en dries, land, weiden en heide groot 32 L zonder de heide, op Terbeek. Jan Van Aerde heeft deze goederen enkele jaren in gebruik gehad. Voor 6 jaar verhuurd aan Jan Jan Bertrams voor 70 gl. Actum 16-11-1716

Personen:

| 989-007 |

Bundel 989, extract 8, 1-2-1717

Cornelis Jan Ooms verkocht voor 500 gl aan Cornelis Janssen Van Dijck eene schuere met gronde en erve daeraen alhier ter Beeck.. gelegen in de aenstede gekomen van Elisabeth Geerts Van De Cloot, O vs koper cum suis, Z en W s' heeren straat, N Peeter Lambrecht Broomans, met de helft van een beemdeken groot 1/2 L. Actum 1-2-1717 (Fig. kaart n° 1354)

Bekijk kaart

Personen:

| 989-008 |

Bundel 989, extract 9, 9-12-1717

Laurentia Goris Gabriels, eerst wed. van Peeter Adriaan Huyben, met Jan Peeter Huyben haar zoon, verhuurde aan Hendrik Jan Cuypers een stede met huis en stal, schuur en hof, dries en weiden, beemden en heide in het gehucht van ter Beeck door haar gebruikt, groot zonder de heide 20 gemeten, voor een termijn van 6 jaar aan 63 gl. Actum 9-12-1717 (Fig. kaart n° 2179)

Bekijk kaart

Personen:

| 989-009 |