Voorwaardeboeken (extracten), nr. 983 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 983, extract 1, 3-7-1709

De erfg. Neeltien Antoon Schoofs: Geert Jan Peeters wed. van Cornelia Heyliger Adriaenssen (= dochter van Neeltien Antoon Schoofs) ook voor zijn kinderen, Jenneken Heyliger Adriaenssen X Adriaan Luycx, Anna Joos Van Aken, Pereyntien Joos Van Aken X Dierck Naes Janssen, verkochten aan Antoon Joos Van Aken alle roerende en onroerende goederen nagelaten door Neeltien Antoon Schoofs voor 180 gl. Actum 3-7-1709

Personen:

| 983-001 |

Bundel 983, extract 2, 7-4-1710

Sterfhuis Jan Janssen Aernouts: Matthijs Jan Goossens en Aernout Cornelis Aernouts, voogden der voorkinderen van Jan Janssen Aernouts X Pereyntien Aert Jan Aertsen, Cornelis Cornelis Aernouts en Jacob Symon Bevers voogden der nakinderen Jan Janssen Aernouts X Marie Symon Bevers, verkochten een stede met huis en schuur, hof en dries groot 9 L op Sneppel. Jan Janssen Aernouts had deze goederen gekocht van de wed. Adriaan Hendrik Bartholomeeusen. Koper: Jan Jacobs De Cuyper voor 100 gl. en nog een schuld van 500 gl wisselgeld ten behoeve van het klooster Sint Margarietendael. Actum 7-4-1710

Personen:

| 983-002 |

Bundel 983, extract 3, 21-10-1709

Jacob Cornelis Crock en Dierck Marijnissen Hellemonts X Cornelia Cornelis Crock verkochten een schuur met erven groot 1 gemet op Popendonk. Koper = Dielis Jacob Francken voor 170 gl. Actum 21-10-1709

Personen:

| 983-003 |

Bundel 983, extract 4, 9-11-1709

De erfg. Adriaentien Cornelis Neefs verkochten een stede met huis en hof, met land, dries en weiden eraan, groot 1 B op Popendonk, een weide 1 gemet, een perceel genaamd den inslach groot 1 gemet. Koper = Jan Frans Van Elsacker voor 280 gl Actum 9-11-1709 (Fig. kaart n° 1298)

Bekijk kaart

Personen:

| 983-004 |

Bundel 983, extract 5, 10-2-1710

De wed. en kinderen Peeter Joris Coecken: Cathelijn Adriaan Huyben wed. Peeter Joris Coecken, Jan Peeter Joris Coecken, Marie Peeter Joris Coecken bej. dochter, Elisabeth Peeter Joris Coecken X Cornelis Lambrecht Broomans, Cathelijn Peeter Joris Coecken X Geert Van den Elsacker, ook voor Anna en Cornelis Peeter Joris Coecken. Zij verkochten voor 625 gl aan Adriaan Peeter Joris Coecken een stede met huis en schuur, hof, dries en land eraan, groot 1 B op Terbeek, een weide achter vs stede 1 gemet, een hooimade 1/4 B, deel van een heiveld 1 L. Actum 10-2-1710 (Fig. kaart n° 1268 b)

Bekijk kaart

Personen:

| 983-005 |

Bundel 983, extract 6, 8-1-1710

Secretaris Van Elsacker in naam van Mr Reyns, advocaat te Antwerpen, verhuurde aan Matheus Cornelis Aernouts een stede met huis en schuur, hof en torfhuis, dries en land, weiden, hooimade en heide op Neerven, wordt nu in huur gebruikt door Cornelis Jan Lippens, voor een termijn van 6 jaar beginnend half maart 1710, voor 100 gl. Actum 8-1-1710 (Fig. kaart n° 803)

Bekijk kaart

Personen:

| 983-006 |

Bundel 983, extract 7, 8-1-1710

Antoon Peeter Van Aerde verkocht aan Aert Peeter Van Aerde een stede met huis en schuur, en land gelegen bij de molen groot 10 gemeten, voor 350 gl. Actum 8-1-1710

Personen:

| 983-007 |

Bundel 983, extract 8, 5-2-1710

Adriaan Peeter Coecken X Marie Peeter Matthijs Goossens verkochten aan Jan Peeter Matthijs Goossens de helft van een huis bestaande in keuken en stal, scheidende op de middelmuur tussen keuken en kamer, bij SD toebehorend aan Peeter Hendrik Brocatus n. ux. op Klein Neerven, voor 600 gl. Actum 5-2-1710

Personen:

| 983-008 |

Bundel 983, extract 9, 15-2-1710

Jan Janssen Wiercx verkocht aan Adriaan Lathouwers een stede met huis en hof, dries, land en weide op Neerven, groot 1 B, met een weide 1 gemet en een beemd 1 gemet, voor 640 gl. Actum 15-2-1710 (Fig. kaart n° 782)

Bekijk kaart

Personen:

| 983-009 |

Bundel 983, extract 10, 17-2-1710

Hendrik Evers Van Rosmaelen voor zichzelf, en Geraldina ? Jan Van Dijck zijn vrouw verkochten voor 200 gl aan Cornelis Jan Van Dijck een vierde deel van een stede met huis en hof, dries en land groot 7 L op Terbeek, hun 1/4 deel van een weide achter vs stede 5 L, hun 1/4 deel van land 1/2 B het ackerblock, 1/4 van land op Hesschotakker 1 gemet, 1/4 van een beemd 1/2 L, 1/4 van een hooimade 1/4 B, 1/4 van hooimade 4 L, 1/4 van een heiveld 8 L in 't geheel. Actum 17-2-1710

Personen:

| 983-010 |