Voorwaardeboeken (extracten), nr. 982 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 982, extract 1, 6-1-1708

Aert Jan Aertsen als voogd en Hendrik Goris Claessen als toez. voogd van de kinderen Jan Aertsen verhuurden een stede met huis en hof, dries, land en weide groot 1 B, gestaan en gelegen alhier op de Heibaard, voor 6 jaar vanaf half maart 1708. Verhuurd aan Jan Jan Aertsen voor 18 gl. Actum 6-1-1708

Personen:

| 982-001 |

Bundel 982, extract 2, 1-2-1709

Michiel Bastiaan Vorsselmans verkocht voor 175 gl aan Jacobus Meyvis de helft van een stede met huis en schuur, hof en dries, land en weiden op Sneppel, groot 1/2 B, de andere helft komt de koper toe door deling met Jan De Bie n. ux. Actum 1-2-1709 (Fig. kaart n° 1968 en 1969)

Bekijk kaart

Personen:

| 982-002 |

Bundel 982, extract 3, 13-2-1708

Peeter Cornelis Broomans cum prolibus: Peeter Cornelis Broomans voor zichzelf, Matthijs Antoon Goossens als voogd en Peeter Lambrecht Broomans als toez. voogd der weeskinderen vn Peeter Cornelis Broomans, en Niclaas Jochems n. ux. verhuurden een stede met huis en hof, dries en land erbij op Terbeek, groot 9 L en nog meer percelen: 1° perceel= de stede met huis en erven, Niclaas Jochems zet in op 26 gl 15 st, en 1 hoge, Cornelis Peeter Aernouts nog 1 hoge, Peeter Cornelis Broomans nog een hoge, laatste bieder = Niclaas Jochems. 2° perceel = land op Hesschotakker groot 6 L, Niclaas Jochems zet in op 8 gl en is de laatste bieder. 3° perceel = een beemd groot 1 1/2 L, Joris Coecken is hoogste bieder op 3 gl 3 st, 4° perceel = land 1 gemet, Niclaas Jochems voor 4 gl, enz... Actum 13-2-1708 (Fig. kaart n° 1347)

Bekijk kaart

Personen:

| 982-003 |

Bundel 982, extract 4, 13-2-1708

De kinderen en erfg. Adriaentien Cornelis Neefs: Cornelis Cornelis Aernouts als voogd der weeskinderen Matthijs Adriaan Weerts en ook voor zichzelf, en Jacob Cornelis Crock in naam van hun mede erfg. van Adriaentien Cornelis Neefs, verhuren een stede met huis en erven groot 4 L op Popendonk, een weide 2 L, land in de stede van Geert Van Dijck 1 gemet, een weide 1 gemet... voor 6 jaar. Verhuurd aan Wouter Peeter Ooms voor de som van 21 gl 10 st. Actum 13-2-1708 (Fig. kaart n° 1298)

Bekijk kaart

Personen:

| 982-004 |

Bundel 982, extract 5, 14-2-1708

Geert Janssen Van Dijck verkocht aan Cornelis Janssen Van Dijck zijn broer, zijn kindsgedeelte in alle goederen zoals huis en land, weiden en heide, hem toegekomen van zijn moeder wijlen Elisabeth Van de Cloot, voor 50 gl. De koper moet een schuld van 100 gl betalen aan Emerence en Elisabeth Jan Roelen Bertrams, en 50 gl aan Anneken Hendrik Philips. Actum 14-2-1708

Personen:

| 982-005 |

Bundel 982, extract 6, 5-12-1707

De voogden der minderjarige kinderen van Wouter Jan Rombouts en de meerderjarige kinderen voor zichzelf, verhuurden hun stede op Neerven, het huis en de schuur, hof en dries, landen en weiden, nu door de kinderen bewoond. De pachttermijn van 6 jaar begint op 15-3-1708. Verhuurd aan Geert Wouter Rombouts voor 71 gl. Actum 5-12-1707 (Fig. kaart n° 668 en 669)

Bekijk kaart

Personen:

| 982-006 |

Bundel 982, extract 7, 30-1-1708

Cornelis Michiel Van Antwerpen als voogd en Cornelis Adriaan Nouts als toez. voogd der weeskinderen Jan Christiaan Vorsselmans verkopen een stede met huis en erven op Neerven, groot 1 gemet voor 70 gl aan Wouter Jan Rennen. Actum 30-1-1708

Personen:

| 982-007 |