Voorwaardeboeken (extracten), nr. 976 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 976, extract 1, 11-10-1701

Geert Van de Cloot verhuurde aan Frans Geerts Van der Buyten een stede met huis en schuur, hof en dries, groot 10 L op d'Ast, en het H. Geest stedeken, groot 2 B, een hooimade 1/2 B, enz... voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1702. Actum 11-10-1701 (Fig. kaart n° 1949 en 1817)

Bekijk kaart

Personen:

| 976-001 |

Bundel 976, extract 2, 7-1- 1702

Jan Claessen verhuurde aan Antoon Cornelis Rommens een stede met huis en hof in de Beirestraat; Actum 7-1- 1702

Personen:

| 976-002 |

Bundel 976, extract 3, 30-8-1700

Johan Louis Van Siegen, heer van Loenhout, verpachtte de windmolen, met het woonhuis, schuur en landen aan Frans Van Geel, voor 757 gl 10 st, voor een termijn van 6 jaar vanaf de avond van Driekoningen 1701. Actum 30-8-1700.

Personen:

| 976-003 |

Bundel 976, extract 4, 9-9-1700

Johan Louis Van Siegen heer van Loenhout heeft verhuurd aan Hendrik Adriaan Hendrickx de nieuwe Popendonkse hoeve, laatst in huur gebruikt door de wed. Peeter Jan Gabriels, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1701, voor de prijs van 260 gl. Actum 9-9-1700

Personen:

| 976-004 |

Bundel 976, extract 5, 11-2-1701

Verkoop van de hoeve Jan Adams op 't Heiend aan Jan Melsen Luycx, voor de som van 650 gl, Borg is Cornelis van 't Hesschot. Actum 11-2-1701 (Fig. kaart n° 849)

Bekijk kaart

| 976-005 |

Bundel 976, extract 6, 11-1-1701

Gijsbrecht Van Riel en zijn vrouw Magdaleen Jan Huybrechts verkochten Eene stede met huyse, schuere, hove, driessche ende lande daeraen, gronden ende toebeh. 1 B op Terbeek... O en Z de straat, W Peeter Joris Coecken N Peeter Wouter Ooms, een weide en gronden 1 gemet, heide enz... Koper: Lambrecht Aernouts voor 500 gl en 36 hogen Actum 11-1-1701 (Fig. kaart n° 1268 b)

Bekijk kaart

Personen:

| 976-006 |

Bundel 976, extract 7, 27-7-1701

Sterfhuis Tanneken Marijnis Bevers, verpachting van koren te velde: 1° Kavel, het koren op de Tolberg en crockakker, samen 2 gemeten, verkocht voor 29-10 2° Kavel, koren op de visacker en op het land genaamd garstmanshof, groot 2 L, verkocht voor 27-10. 3° Kavel, 1 1/2 L spurrie in de binnenhof verkocht voor 15-0, 4° Kavel, een hooimade op 't Schouwbos, groot 2 gemeten, verkocht voor 16-0. Actum 27-7-1701 (Fig. kaart n° 1318)

Bekijk kaart

Personen:

| 976-007 |

Bundel 976, extract 8, 17-12-1701

De kinderen en erfg. Tanneken Marijnis Bevers: Verkoop van hun stede met huis, torfhuis... groot 1 B, Koper: Wouter Jan Rennen voor 427 gl en 30 hogen, samen 487 gl. Actum gedaen ende vercocht den 17-12-1701 (Fig. kaart n° 1318)

Bekijk kaart

Personen:

| 976-008 |