Voorwaardeboeken (extracten), nr. 974 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 974

Bundel 974, extract 1, 10-2-1698

De voogden der kinderen Christiaan Frans Vorsselmans verkochten een stede met vervallen huis, hof en dries op Sneppel, groot 18 L. Koper: Jan Cornelis Sebrechts voor 380 gl Actum 10-2-1698

Personen:

| 974-001 |

Bundel 974, extract 2, 12-3-1698

Jan Peeter Melsen heeft verhuurd aan Jan Adriaan Nouts een stede met huis en hof met dries en land eraan, groot 1 B op Neerven, land en weide groot 2 gemeten, een veld bij de Blakt 1/2 B, een hooimade... voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1698 voor 45 gl. Actum 12-3-1698

Personen:

| 974-002 |

Bundel 974, extract 3, 22-3-1698

Cathelijn Cornelis Keeselmans, wed. Jan Adriaan Roelen, heeft verhuurd aan haar zoon Cornelis Jan Roelen eene stede met huysinge, schuere, brouwhuys, brouwerije ende alle het brouwgetuygh metten hove, driessche, landen, weyden, beemden, heyden en moeren... voor 6 jaren vanaf heden, voor de prijs van 125 gl. Actum 22-3-1698 (Fig. kaart n° 23-24 en 25)

Bekijk kaart

Personen:

| 974-003 |

Bundel 974, extract 4, 5-12-1697

Elisabeth Pauwels Van Beeck, wed. eerst van Peeter Cornelis Neefs, Jan en Pauwels Peeter Cornelis Neefs zonen, verkochten aan Geert Jan Van Dijck de helft van een stede met de helft van het huis, hof en dries, weide en land, groot 1 1/2 B op Popendonk aen de heyde naest het moer.. De stede wordt nu in huur gebruikt door Cornelis Vermeiren. De prijs van de huur bedraagt 90 gl, twee veertelen koren en een veertel boekweit. Actum 5-12-1697 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

Personen:

| 974-004 |

Bundel 974, extract 5, 23-12-1697

Adriaan Cornelis Neefs verkocht aan Geert Jan Van Dijck de 3/4 delen van de helft van een stede met huis en hof, dries en erve eraan, de andere helft komt de koper toe bij koop van de wed. en kinderen Peeter Cornelis Neefs. De koopprijs bedraagt 150 gl. Actum 23-12-1697 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

Personen:

| 974-005 |

Bundel 974, extract 6, 18-2-1698

De kinderen Jan Janssen Wiercx verkopen een stede met huis en schuur, hof, dries en land eraan op de Herseling, groot 6 B, drie percelen heide samen 7 B, De goederen zijn belast met 22 st en 2 oord aan de H. Geest tafel en 1 V koren aan de cappelrij van Loenhout. Koper: secretaris Van Elsacker voor 1190 gl. Actum 18-2-1698 (Fig. kaart n° 2280)

Bekijk kaart

Personen:

| 974-006 |

Bundel 974, extract 7, 15-3-1698

De wed. Jan Verboven verhuurde aan haar zoon Jan Verboven een stede met huis en hof, met dries en land erbij op Popendonk waar zij woont groot 4 L, een akkerke genaamd Vogelsang 1/2 B, erve op Klein Munts 1 L, een beemd 2 L enz... Voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1698, voor de prijs van 37 gl, Actum....... (Fig. kaart n° 1257)

Bekijk kaart

Personen:

| 974-007 |

Bundel 974, extract 8, 5-5-1698

Jan Peeter Melsen verhuurde aan Aernout Matthijs Ooms 1/3 van een stede met huis en schuur, hof, dries en land , weiden en heiden op Terbeek aan de Reyt, voor een termijn van 3 jaar vanaf half maart 1698, voor de prijs van 8 gl. Actum 5-5-1698

Personen:

| 974-008 |

Bundel 974, extract 9, 17-5-1698

De erfg. Gijsbrecht Peeter Joris, nl de kinderen en erfg. van Peeter Peeter Joris, van Christiaan Peeter Joris, van Gabriel Peeter Joris, en van Jan Peeter Joris. Verkoop van hout Actum 17-5-1698

Personen:

| 974-009 |