Voorwaardeboeken (extracten), nr. 973 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 973

Bundel 973, extract 1, 20-2-1696

Maeyken Jan de Backer, wed. Aernout Van Ostaeyen, verhuurde aan Adriaan Aernout Van Ostaeyen haar zoon de helft van de stede met huis en hof, en dries op Sneppel, deze helft is 21 L groot, voor 6 jaar Actum 20-2-1696

| 973-001 |

Bundel 973, extract 2, 20-3-1696

Sterfhuis van Neeltien Antoon Quirijnen ad opus jus habentium verkoopt men een kamer en een stalleken, met hof, dries en land, groot 2 1/2 L op Sneppel, de helft van een akker 5 kwartiersaet, een heiveld 2 gemeten. Koper: Aert Antoon Quirijnen. Actum 20-3-1696

| 973-002 |

Bundel 973, extract 3, 3-4-1696

Het weeskind Cathelijn Huybrecht Heyndricx: Jacobus Van De Cloot vader en toez. voogd, verhuurde aan Peeter Cornelis Ooms een stede met huis door Joris Jan Coecken nu in huur gebruikt, voor 61 gl. Actum 3-4-1696 (Fig. kaart n° 1608)

Bekijk kaart

| 973-003 |

Bundel 973, extract 4, 28-5-1696

Peeter Matheus Aernouts verhuurde aan Augustijn Peeters een stede met huis en stal, hof en dries groot 5 B op Sneppel. Deze goederen komen van zijn vrouw wijlen Martijntien Cornelis Van Ostaeyen. Voor een termijn van 6 jaar aan 68 gl. Actum 28-5-1696 (Fig. kaart n° 1479 en 1480)

Bekijk kaart

| 973-004 |

Bundel 973, extract 5, 17-12-1695

De kinderen Jan De Wijse verhuurden aan Peeter Cornelis Raets een stede met huis en torfhuis, schuur, hof en dries bij de kercke, voor 3 jaren vanaf half maart 1696, voor 54 gl. Actum 17-12-1695

| 973-005 |

Bundel 973, extract 6, 22-10-1696

Heer Johan Louis Van Siegen, heer van Loenhout, verhuurde aan Cornelis Peeter Aernouts de Nederhoeve voordien in huur gebruikt door Cornelis Cornelis Vlemincx, bestaende in de huysinge genaemt het neerhof mette schuere, torfhuys, hove, driessche ende erven daeraen binnen de grachten... voor 6 jaar vanaf half maart 1697 voor 230 gl, Actum 22-10-1696

| 973-006 |

Bundel 973, extract 7, 12-11-1696

Cornelis Peeter Aernouts verhuurde aan Peeter Verheyen zijn stede met huis en hof, dries en land op 't Hecht vanaf half maart 1697, voor de prijs van 145 gl, Actum 12-11-1696

| 973-007 |

Bundel 973, extract 8, 15-12-1696

Lenaert Huybrechts als voogd en Wouter Peeter Ooms als toez. voogd van Magdaleen Jan Huybrechts, verhuurden aan Lambrecht Aernout Cornelis Rommens en Jenneken Jan Huybrechts zijn vrouw een stede met huis en hof, dries en land met een weide erbij groot 8 L op Terbeek, voor 6 jaren vanaf half maart 1697, voor de som van 36 gl Actum 15-12-1696

| 973-008 |