Voorwaardeboeken (extracten), nr. 972 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 972

Bundel 972, extract 1, 16-2-1695

Verpachting van de windmolen: Marcellus Marcelli rentmeester heeft verhuurd aan Dionijs Van Hal de windmolen, het woonhuis met schuur, hof en zaailanden, voor 6 jaar beginnend op de avond van Driekoningen 1695, voor 757 gl. Actum 16-2-1695

| 972-001 |

Bundel 972, extract 2, 15-10-1695

Jan Pauwels als voogd en Cornelis Peeter Aernouts als toez. voogd der voorkinderen van Adriaan Swagemaeckers, moeder was Naentien Gabriel Van Ostaeyen, Matheus Peeter Aernouts als voogd en Antoon Goossens als toez. voogd der nakinderen van Adriaan Swagemaeckers waar moeder van is Marie Cornelis Goossens, verhuurden een stede op 't Hecht met huis en schuur, torfhuis en hof, dries en land groot 9 L, land tegenover de stede gelegen, groot 1/2 B, land in 't Sticht 4 L, land in de heiakker 1 B, twee akkers over de weg aan de steenhoven 4 1/2 L, beemd in de Dorens 1/2 B, een weide de Hechtse weyde 4 L, land den achterste hontschoot voor 6 jaar vanaf half maart 1696, verhuurd aan Aert Lambrecht Van Staeyen voor 97 gl Actum 15-10-1695 (Fig. kaart n° 552)

Bekijk kaart

| 972-002 |

Bundel 972, extract 3, 7-11-1695

Joanna Van Huysen wed. van Mr Peeter Jordaens, heeft verhuurd aan Hendrik Cornelis Sebrechts eene stede met huyse, schuere, hove, driessche en lande op de Donck... een akker to de stede, enz... voor 6 jaar vanaf half maart 1696, voor de prijs van 95 gl. Actum 7-11-1695

| 972-003 |

Bundel 972, extract 4, 24-1-1695

Balton Straetmans, ook in naam van zijn zuster Marie, het weeskind van Elisabeth Willem Straetmans, de kinderen van Adriaentien Willem Straetmans X Adriaan Luyten, verkochten hun stede met huis en schuur, hof en dries in de Hoenderstraat groot 2 B, een dries in de stede van Jan Van der Buyten 1/2 L, een heiveld, enz... Koper Antoon Geert Van Aken voor 375 gl. Actum 24-1-1695 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

| 972-004 |

Bundel 972, extract 5, 23-11-1695

Jacob Jacob Peeter Jans als voogd en Jan Cornelis Schrauwen als toez. voogd der kinderen Jan Jacob Peeter Jans, verhuurden aan de wed. Maeyken Corneel Schrauwen de helft van de stede met de helft van de goederen, de huurderes met de vs kinderen voor de andere helft in onverdeelde recht toekomende op Popendonk, voor 6 jaar vanaf half maart 1696, de pacht bedraagt 40 gl. Actum 23-11-1695 (Fig. kaart n° 1308)

Bekijk kaart

| 972-005 |