Voorwaardeboeken (extracten), nr. 971 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 971

Bundel 971, extract 1, 12-1-1694

De kinderen Cornelis Van de Mierop: Joris Cornelis Van de Mierop voor zichzelf, Jan Van de Mierop als voogd van Cornelia Cornelis Van de Mierop en ook voor Maeyken Cornelis Van de Mierop, verhuurde aan Jacob Symon Bevers een stedeken met huisje, hof en dries en land met de helft van een weide en een beemd in de Vloeybeemde... voor 3 jaar vanaf half maart 1694 voor 25 gl. Actum 12-1-1694 (Fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

| 971-001 |

Bundel 971, extract 2, 17-11-1693

Marcellus Marcelli met volmacht van Johan Louis Van Siegen, heer van Loenhout, verhuurde aan Cornelis Cornelis Vlemincx de Nederhoeve voordien in huur gebruikt door Cornelis Peeter Aernouts bestaende in huysinge genaemt het neerhof mette schuere, torfhuys, hove, driessche ende erve daeraen binnen de grachten.. voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1694 voor 230 gl. Actum 17-11-1693.

| 971-002 |

Bundel 971, extract 3, 2-1-1694

Marcellus Marcelli in naam van Johan Louis Van Siegen, heer van Loenhout, verhuurde aan Peeter Geert Frans Van der Buyten het Verbrand Hof, voor 6 jaar vanaf half maart 1694 voor de prijs van 230 gl Actum 2-1-1694

| 971-003 |

Bundel 971, extract 4, 27-2-1694

Jan Van der Buyten verkocht een huis met hof, dries, land en gronden op Neerven, groot 4 L, O de straat, Z Jan Goris Rombouts, W Peeter Jan Van Dijck n. ux. N adv. Reyns, land het lanck block achter de stede 2 1/2 L, twee heivelden 1/2 B, een weide het rauwven 2 L, Koper: Matthijs Peeter Ooms voor 665 gl. Actum 27-2-1694 (Fig. kaart n° 804)

Bekijk kaart

| 971-004 |

Bundel 971, extract 5, 15-3-1694

Elisabet Dionijs Van Tichelt, wed. Cornelis Aerts Van Tichelt voor de helft, Peeter Cornelis Aerts Van Tichelt en Matthijs Jan Ooms X Cathelijn Cornelis Aerts Van Tichelt, Jan Aertsen der Weeuwen als voogd van het weeskind Cathelijn Jan Aertsen der Weeuwen waarvan Cornelis Aerts Van Tichelt de vader was, Jan Wouters als voogd der weeskinderen van Elisabeth Dionijs Van Tichelt waarvan Cornelis Aerts Van Tichelt de vader was voor de andere helft, verkochten en stede met huis en hof, dries en landen op Klein Neerven, groot 1 L, O en Z Cornelis Goossens, W de straat, N Cornelis Goossens. Koper: Jan Nijs Van Tichelt voor 43 patakons. Actum 15-3-1694 (Fig. kaart n° 717)

Bekijk kaart

| 971-005 |

Bundel 971, extract 6, 12-3-1693

Lambrecht Broomans verhuurde aan Frans Geerts Van der Buyten een stede met huis en dries, hof en grond in de Mosvoorden, voor een termijn van 6 jaar. Actum 12-3-1693 (Fig. kaart n° 1972)

Bekijk kaart

| 971-006 |