Voorwaardeboeken (extracten), nr. 968 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 968

Bundel 968, extract 1, 22-12-1687

In naam van de heer van Loenhout verhuurde Ferdinand Thouaert de hoeve die men noempt de nieuwe Popendonckse hoeve... aan Peeter Jan Gabriels, voor 6 jaar vanaf half maart 1686, de jaarlijkse pacht bedraagt 190 gl. Actum 22-12- 1687

| 968-001 |

Bundel 968, extract 2, 6-11-1688

Cornelis Aerts Van Tichelt verkocht aan Matthijs Jan Aerts Van Tichelt een stedeken met huisje, hof dries en inslag en gronden, groot 5 quartiersaet op Terbeek, O de straat, Z het weeskind van de verkoper waar Cathelijn Jan Aertsen moeder van was, N Aert Jan Aertsen, land en dries achter de stede 1/2 B, O de stede, Z Jan Matthijs Goossens d’ oude, land het lanck stuck, 2 1/2 L, enz... deze goederen zijn belast met een rente van 100 gl kapitaal ten behoeve van zuster Jenneken Adriaenssen, begijntje te Hoogstraten, Verkoopprijs = 140 patakons. Actum 6-11-1688 (Fig. kaart n° 2096)

Bekijk kaart

| 968-002 |

Bundel 968, extract 3, 14-2-1688

Sterfhuis van Cornelis Hendrik Bartholomeeusen: de kinderen van zijn eerste vrouw wijlen Cathelijn Peeter Verbocht, en van zijn tweede vrouw Adriaentien Cornelis Broomans, nog in leven, voogd is Jan Hendrik Bartholomeeusen. Verkoop van erf. goederen: 1° Perceel: wesende eene stede met huysinge, schuere hove driessche ende lande... groot 6 1/2 L op Neerven, O Peeter Anthonissen, Z Wouter Jan Rombouts, W de straat, N de wed. en kinderen secretaris Elsacker. Twee stukken land en boske achter de stede aaneen gelegen, goot 3 1/2 L Koper is Gabriel Van den Bleeken voor 360 patakons. 2° Perceel: weide bij het Hecht groot 2 1/2 L. Koper is Michiel Van Elsacker voor 26 patakons. 3° Perceel: land op Neerven, groot 5 kwartierzaad, koper is secretaris Van Elsacker voor 32 patakons, 4° Perceel: land op Neerven het Latbos 1 1/2 L. Koper is secretaris Van Elsacker voor 16 patakons, 5° Perceel: een hooimade groot 1 1/2 L, Koper is secretaris Van Elsacker voor 34 patakons, 6° Perceel; een beemdeken groot 1 gemet, secretaris Van Elsacker is koper voor 58 patakons. Actum 14-2-1688 (Fig. kaart n° 670)

Bekijk kaart

| 968-003 |

Bundel 968, extract 4, 3-1-1689

Verpachting van de windmolen; In naam van de vrouwe douairière van de heer markies van Melin, in leven heer van Loenhout, verhuurde Marcellus Marcelli aan Andries Van Turnhout de windmolen met het woonhuis en de schuur met hof en zaailanden en percelen land voor een termijn van 6 jaar, beginnend op de avond van Driekoningen 1689, voor 450 gl. Actum 3-1-1689

| 968-004 |

Bundel 968, extract 5, 22-9-1688

Lambrecht Broomans X Maeyken Willems De Wijze verhuren aan Aert Antoon Quirijnen een stede met huis, schuur en torfhuis, hof en dries groot 7 L in de Hoenderstraat, met een weide 1/2 B, land op d’ Ast en een heiveld to de stede, gekomen van de erfg. Cornelis Van Ostaeyen, voor 6 jaar vanaf half maart 1689 voor de som van 58 gl. Actum 22-9-1688. (Fig. kaart n° 1949)

Bekijk kaart

| 968-005 |

Bundel 968, extract 6, 9-10-1688

De voogden van het weeskind Cornelis Matthijs Ooms X Cathelijn Huybrecht Heyndricx verhuren aan Goris Jan Coecken een stede met huis, schuur hof en dries op Sneppel, groot 10 L voor 6 jaar vanaf half maart 1689, voor de som van 54 gl, Actum 9-10-1688 (Fig. kaart n° 1608 en 1609)

Bekijk kaart

| 968-006 |