Voorwaardeboeken (extracten), nr. 967 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 967

Bundel 967, extract 1, 24-4-1686

Sterfhuis Jacomijn Peeter Aernouts: Verhuur van woonhuis en gronden, komen in gebruik vanaf 15-3-1687. 1° Perceel= het woonhuis met schuur, hof en dries 1 L op Terbeek, koper Cornelis Verboven voor 20 gl 10 st, 2° Perceel= een weide de geerweyde groot 1 gemet, koper Cornelis Verboven voor 5 gl 10 st, 3° perceel= een weide 1 L... enz... Actum 24-4-1686. Verpachting van 5 kavels koren te velde op 15-7-1686, verkocht voor 60 gl 5 st. Op 20-8-1686 verpachting van hooigras en boekweit: 2 percelen hooigras verkocht voor 9 gl 10 st, een kavel boekweit verkocht voor 11 gl 10 st. (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 967-001 |

Bundel 967, extract 2, 18-12-1686

Cornelis Peeter Ooms verkocht zijn stede met huis, hof, dries en land samen groot 4 1/2 L op Terbeek, O de kinderen Lambrecht Broomans, Z Matthijs Jan Ooms. W de straat, N Peeter Broomans, de goederen zijn belast met 3 1/2 L koren aan de cappelrije en een pint wijn jaarlijks aan de kerk. Koper: Lambrecht Broomans voor 204 patakons. Actum 18-12-1686 (Fig. kaart n° 1348)

Bekijk kaart

Personen:

| 967-002 |

Bundel 967, extract 3, 8-1-1687

Matthijs Antoon Goossens cum uxore: Matthijs Antoon Goossens voor zichzelf en ook als man en voogd van Adriaentien Huybrecht Jan Huyben verkochten aan Lenaert Huybrecht Jan Huyben een stede met huis, schuur, hof en dries, en land daaraan groot 4 1/2 L op Terbeek, O de straat, Z Lambrecht Broomans, N Jan Janssen Lenaerts, land op de beekse akker 1 gemet, land genaamd de Paukens, 3 quartiersaet, ea percelen, voor 336 patakons. Actum 8-1-1687 (Fig. kaart n° 1368)

Bekijk kaart

Personen:

| 967-003 |

Bundel 967, extract 4, 3-3-1687

Lambrecht Broomans verhuurde aan Hendrik Cornelis Sebrechts een stede met huis, hof dries en land 9 L op Terbeek, gekomen deels van Cornelis Peeter Ooms en land van zijn eerste vrouw, voor 3 jaar vanaf 15-3-1687, voor 40 gl. Actum 3-3-1687 (Fig. kaart 1348)

Bekijk kaart

Personen:

| 967-004 |

Bundel 967, extract 5, 9-4-1687

Sterfhuis Jacomijn Peeter Aernouts: de kinderen verkopen de nagelaten goederen. 1° Perceel: een stede met huis, schuur, hof, dries en land, groot 1 gemet op Terbeek, een weide bij de stede 1 gemet, koper= Cornelis Verboven voor 1500 gl Borg: Adriaan Verboven. 2° Perceel: land groot 1 gemet, koper = Adriaan Verboven voor 100 gl, 3° Perceel: land 1/2 B naast voorgaande, voor 120 gl aan Cornelis Verboven, 4° Perceel: 1 L land voor 90 gl aan Cornelis Verboven. De percelen 5 tot 9 werden aan verschillende personen verkocht. Actum 9-4-1687. (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 967-005 |

Bundel 967, extract 6, 20-4-1686

Cornelis Antoon Van Gastel huurde de helft van een steken met huis, hof en dries op Neerven , deze helft behoort toe aan zijn zuster Anneken Antoon Van Gastel, de andere helft is van Cornelis. Symon Goris Rombouts heeft de gehele stede laatst in huur gebruikt. De pacht bedraagt 20 gl, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1686. Actum 20-4-1686

Personen:

| 967-006 |

Bundel 967, extract 7, 15-2-1687

De erfg. Cornelis Peeter Van Dijck: Antoon Cornelis Van Dijck, Marie Cornelis Van Dijck X Ftans Janssen Vos, Margriet Cornelis Van Dijck X Lenaert Jan Lenaerts, vs Frans Janssen Vos als voogd der wezen van Nijs Cornelis Van Dijck, verkopen een stede met huis, hof en dries, land en weide en heide op Neerven. Komt hen toe bij SD met de andere erfg. op 7-2-1686. Het huis, dries en hof, groot 2 gemeten, NO het goorstraatje, ZO de heibaan, ZW Jan Goris Rombouts, land aan de akkerstraat genaamd de rouwvennen groot 1/2 B, twee weiden samen 5 1/2 L, land en heide genaamd d 'Ast 6 L, enz... de hoeve is voor de volgende 2 jaren verhuurd voor 39 gl aan Jan Peeter Cornelissen (Rennen) die de koper is voor 140 patakons. Actum 15-2-1687

Personen:

| 967-007 |

Bundel 967, extract 8, 27-10-1687

Comp. Mr Michiel Van Elsacker, notaris alhier, in naam Van Mr Laureys Reyns, advocaat te Antwerpen, verhuurde aan Hendrik De Crom en Jacomijn Joris Coecken dr de stede en andere goederen van advocaat Reyns vanaf 15-3-1687 voor de prijs van 24 patacons, met nog een weide achter de stede gekocht van Aert Janssen Neefs. Actum 27-10-1687 (Fig. kaart n° 803)

Bekijk kaart

Personen:

| 967-008 |

Bundel 967, extract 9, 5-11-1687

Ferdinandus Thouaert verhuurde in naam van de heer van Loenhout aan Peeter Geerts Van der Buyten het Verbrand Hof, voor 200 gl, de pachter heeft tijdens de voorgaande pachttermijn de goederen reeds gebruikt. Actum 5-11-1687 (Fig. kaart n° 747 tot 752)

Bekijk kaart

| 967-009 |

Bundel 967, extract 10, 10-11-1687

In naam van de heer van Loenhout verhuurde Ferdinandus Thouaert aan Peeter Cornelis Aernouts de Nederhoeve vanaf half maart 1688, voor de prijs van 24 patakons. Actum 10-11-1687

Personen:

| 967-010 |

Bundel 967, extract 11, 17-11-1687

De kinderen Frans Luycx verhuurden aan Jan Janssen Vorsselmans eenen woonhuyse mette stallinge ende hove daeraen alhier bij de kercke... de schuur niet inbegrepen in de huur, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1688, voor 18 gl, Actum 17-11-1687

Personen:

| 967-011 |