Voorwaardeboeken (extracten), nr. 966 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 966

Bundel 966, extract 1, 10-2-1685

Matthijs Aernout Ooms als voogd en Cornelis Adriaan Huyben als toez. voogd der weeskinderen van Cornelis Mathijs Ooms, moeder was Cathelijn Huybrecht Heyndricx voor de helft, Lenaert Huybrecht Heyndricx als voogd en Jacob Van de Cloot als vader van zijn kind waar Cathelijn Huybrecht Heyndricx ook moeder van was voor de andere helft, verkochten een woonhuis met hof, dries en land, groot 1 gemet op Terbeek, O en N de straat, Z Matthijs Antoon Goossens n. ux. met land op de Herseling, groot 1 1/2 L. Op de stede staat een schuur die toebehoort aan de voorkinderen van Cathelijn Huybrecht Heyndricx. Ingezet door Matthijs Aernout Ooms op 130 patakons en 11 hogen, secretaris Van Elsacker nog 10 hogen.... Op de tweede zitdag was Jan Jan Cornelis Lenaerts de hoogste bieder, hij bleef de definitieve koper. In de marge staat: 158 patakons. Actum 10-2-1685 (Fig. kaart n° 1366)

Bekijk kaart

| 966-001 |

Bundel 966, extract 2, 15-3-1686

Ferdinand Thouaert verhuurde de oude Popendonkse hoeve aan Cornelis Sebrechts die de hoeve al in huur had, voor een termijn van 6 jaar, van ² tot 1692. De pachter moet jaarlijks 900 pond goede boter leveren, ofwel 25 gl voor iedere 100 pond.

| 966-002 |

Bundel 966, extract 3, 22-3-1685

Jan Adriaan Van Ostaeyen verkocht zijn woonhuis met schuur, hof en dries op Sneppel, groot 1 B, Z de straat, O Aernout Adriaan Van Ostaeyen, N de kinderen Cornelis Van Elsacker. Koper: Willem Peeter Vermeiren voor 226 patakons. Actum 22-3-1685 (Fig. kaart n° 1567)

Bekijk kaart

| 966-003 |

Bundel 966, extract 4, 23-1-1686

Willem Hendrik Bartholomeeusen verhuurde aan Jan Matthijs Goossens de jonge een stede met huis, schuur, hof en dries op Sneppel, en een stede daar tegenover gelegen, gekomen van Adriaan Hendrik Bartholomeeusen, land den hoeckacker, land in de Dundels, voor 6 jaar vanaf 15-3-1686, voor de prijs van 54 gl. Actum 23-1-1686

| 966-004 |