Voorwaardeboeken (extracten), nr. 965 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 965

Bundel 965, extract 1, 9-10-1684

Lenaert Huybrecht Jan Huyben als voogd en Wouter Peeter Ooms als toez. voogd der weeskinderen van Jan Huybrecht Jan Huyben verhuurden een stede met huis, schuur, hof, dries en land op Terbeek, groot 1 B, twee weiden samen 7 L, land het nieuw block 1/2 B, land op de Herseling den Reyacker, enz... voor 6 jaar vanaf 15-3-1685, aan Lenaert Jan Huyben aan 37 gl, Actum 9-10-1684 (Fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

| 965-001 |

Bundel 965, extract 2, 2-11-1684

Marcellus Marcelli met volmacht van de markiezin van Melin verpacht aan Cornelis Peeter Aernouts een hoeve genaemt de Nederhoeve... de huurder heeft die de laatste drie jaren samen met Jan Adriaan Nuyten in huur gebruikt, voor een termijn van drie jaren vanaf 15-3-1686 voor de prijs van 60 patakons. De huurder moet 50 mandelen stro leveren voor het herstel van het huis. Actum 2-11-1684

| 965-002 |

Bundel 965, extract 3, 17-2-1685

Anthonis Guilliams als voogd der kinderen Hendrik Cornelis Philips verhuurde een stede op Neerven, met huis, schuur, hof, dries en land. Antoon Bernaert Van Aken heeft die de laatste 6 jaar in huur gebruikt, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1685. Verhuurd aan Roeland Jacob Thomas voor 39 gl. Actum 17-2-1685 (Fig. kaart n° 781)

Bekijk kaart

| 965-003 |

Bundel 965, extract 4, 7-7-1685

Claes Peeter Verbocht verkocht een stede met huis, schuur, hof en dries, en land groot 1 B op Neerven, O en Z de straat, W het Bosstraatje en N de kinderen Hendrik Cornelis Philips, land en weiden bij de stede groot 2 B, koper: Michiel Cornelis Van Elsacker voor 600 patakons. Actum 7-7-1685 (Fig. kaart n° 733)

Bekijk kaart

| 965-004 |

Bundel 965, extract 5, 14-1-1686

Verpachting van de windmolen: Ferdinandus Thouaert met volmacht van de markiezin van Melin verpachtte aan Guilliam Jans de windmolen, het woonhuis en de schuur voor 6 jaar, begonnen op de avond van Driekoningen 1686, voor de prijs van 550 gl Actum 14-1-1686

| 965-005 |

Bundel 965, extract 6, 28-1-1686

De erfg. van Willem Nijssen Van Tichelt verkochten een stede met huis, hof dries en land op Klein Neerven. Koper: Cornelis Aerts Van Tichelt voor 21 patakons. Actum 28-1-1686 (Fig. kaart n° 717)

Bekijk kaart

| 965-006 |