Voorwaardeboeken (extracten), nr. 959 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 959

Bundel 959, extract 1, 12-8-1675

De kinderen Gabriel Peeter Joris en de kinderen Cornelis Adriaan Van Aken: Peeter, Gijsbrecht en Jan Gabriel Peeter Joris voor zichzelf, Elisabeth Gabriel Peeter Joris X Jacob Jan Crock haar tegenwoordige man, Jan Crock als voogd der kinderen Bastiaan Crock en van Jan Hendrik De Metser, resp. moeder was Digne Gabriel Peeter Joris, ook voor de kinderen Peeter Cornelis Vettens waar moeder van was Maeyken Gabriel Peeter Joris, allen kinderen en kindskinderen van Gabriel Peeter Joris waar moeder van was Cathelijn Dionijs Van Tichelt. Joos Cornelis Van Aken sone, Cornelia Cornelis Van Aken met Joos Jan Huyben haar man en voogd, Tanneken Cornelis Van Aken X Antoon Jan Gabriels, kinderen 2° huwelijk van Cathelijn Dionijs Van Tichelt, zij verkopen eene stede gelegen op Popendonk, groot 4 B waar Cornelis Adriaan Van Aken gewoond heeft, O de vrunte, Z 's heeren heiblok, W en N de straat. Koper 1° zitdag op 9-3-1675 Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris voor 1400 gl. Op 16-3-1675= 2° zitdag heeft niemand nog geboden, zo is vs Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris koper gebleven. Hij heeft de koop gedaan voor Joos Cornelis Adriaan Van Aken, borg Jacob Jan Crock. Actum 12-8-1675 (Fig. kaart n° 1308)

Bekijk kaart

| 959-001 |

Bundel 959, extract 2, 3-8-1675

Jacomijn Peeter Aernouts, laatst wed. van Jan Geertsen De Rooy met vreemde voogd, verpacht de helft van de rogge te velde: 1° kavel voor 25 gl, 2° kavel voor 29 gl 10 st, 3° kavel voor 41 gl, kavel op Sneppel voor 19 gl Actum 3-8-1675. (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

| 959-002 |

Bundel 959, extract 3, 12-8-1675

Cornelis Adriaan Van Aken, wed. Cathelijn Nijs Van Tichelt = 1° partij, Peeter, Gijsbrecht en Jan Gabriel Peeter Joris, Elis. Gabriel Peeter Joris X Jacob Jan Crock, Jan Crock als voogd der kinderen Bastiaan Crock, Jan Hendrik Metser als vader en voogd van zijn kinderen, moeder was Digne Gabriel Peeter Joris, kinderen en kindskinderen van 1° huwelijk van Cathalijn Dionijs Van Tichelt, Joos Cornelis Van Aken, Cornelia Cornelis Van Aken X Joos Jan Huyben, Tanneken Cornelis Van Aken X Antoon Jan Gabrielen, kinderen 2° huwelijk van Cathelijn Nijs Van Tichelt, samen voor de kinderen Peeter Cornelis Vetten, moeder was Maeyken Gabriel Peeter Joris, verkopen rogge te velde: 1° kavel, 3 plakken rogge in de binnenhof der stede op Popendonk voor 34-5-0- 2° kavel, 20 geweynten koren op 't land genaamd den bergh voor 27-0, 3° kavel, 20 geweynten rogge voor 27-15 enz... Actum 12-8-1675 (Fig. kaart n° 1308)

Bekijk kaart

| 959-003 |

Bundel 959, extract 4, 14-10-1675

Joos Cornelis Adriaan Van Aken verhuurdeaanJacob Jan Crock zij stede met huis, schuur, hof, dries en land op Popendonk, voor 6 jaar vanaf 15-3-1676 voor 26 gl. Actum den 14° oct. 1675 (Fig. kaart n° 1308)

Bekijk kaart

| 959-004 |

Bundel 959, extract 5, 24-2-1675

Laureys Anthonis Rombouts als voogd der kinderen van Hendrik Cornelis Philips heeft verhuurd aan Neeltien Hendrik Van der Buyten, wed. Gabriel Van den Bleeken met haar zonen Jan en Gabriel, de stede der kinderen met huis, schuur, hof, dries en land aaneen gelegen op Neerven, twee stukken land gelegen tussen Groot en Klein Neerven, enz... voor 6 jaar vanaf 15-3-1675, voor de prijs van 65 gl. Actum 24-2-1675 (Fig. kaart n° 781)

Bekijk kaart

| 959-005 |