Voorwaardeboeken (extracten), nr. 958 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 958

Bundel 958, extract 1, 3-12-1674

Adrientien Nouts wed. lestmaal van Goris Gabriels heeft verhuurd aan Lucas Anthonissen haar stede met huis, schuur, hof, dries en land voor 5 jaar vanaf 15-3-1675, voor 24 patakons. Actum 3-12-1674 (Fig. kaart n° 825-826)

Bekijk kaart

Personen:

| 958-001 |

Bundel 958, extract 2, 9-2-1675

Digne Empsen met Jan Rombouts haar man verkocht haar stede met huyse, brouwhuyse, brouwerije, schuere, stallinge, hove, land en driessche in den Huffel, O de erve van de pastorij, Z Digne Jan Nijs Van Tichelt, W Michiel Van Elsacker ea, N de straat. Aan Jan Geert Luycx voor de som van 700 patakons. Actum 9-2-1675

Personen:

| 958-002 |

Bundel 958, extract 3, 28-10-1674

Jan Van de Mierop als voogd en Peeter Joris Coecken als toez. der wesen van Cornelis Van de Mierop waar moeder van was Teuntien Joris Coecken, verhuurden eene stede gelegen alhier ter Beeck aen 't vexken met land en groese daerbij... voor 3 jaar vanaf 15-3-1675, aan Peeter Joris Coecken voor de som van 20 gl 5 st Actum 28-10-1674 (Fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

Personen:

| 958-003 |

Bundel 958, extract 4, 19-11-1674

De wed. Adriaan Peeter Jans en Jacob haar zoon: Maeyken Jacob Crock wed. lestmaal van Adriaan Peeter Jans met vreemde voogd, verhuurde aan Jacob Adriaan Peeter Jans haar zoon, haar stede met huis, schuur, hof, dries land en weidealles aaneen gelegen op Popendonk, ea percelen, voor 3 jaar vanaf 15-3-1675, voor 100 gl. Actum 19-11-1674 (Fig. kaart n° 1283)

Bekijk kaart

Personen:

| 958-004 |

Bundel 958, extract 5, 28—1674

De crediteuren van Jan Jacobs Van Tichelt: Maeyken Peeter Claessen , vrouw van Jan Jacobs Van Tichelt, geassisteerd met geafirmeerde voogden mits de voortvluchtigheid van haer man, gaan over tot de verkoop van erfgoederen: Eerste perceel sijnde eene stede gelegen tot Nederven met huysinge, groese en land groot 1 B, belast met 5 lopen per jaar aan 't klooster van Vredenberg te Lier. Kopen Corneel Hendrik Bartholomeeusen voor 525 gl, Tweede perceel in 't blok genaamd den Poorthof, gekomen van Christiaan Raets, leenroerig onder het Leenhof Nederven, Derde perceel : 1/3 van 't Poorthof, verkocht aan Peeter Melsens voor 23 gl 30 st. Vierde perceel een hooimade op de Blakt verkocht aan Jan Laureys Van Gorp voor 28 gl, enz... Actum 28—1674

Personen:

| 958-005 |