Voorwaardeboeken (extracten), nr. 953 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 953

Bundel 953, extract 1, 12-3-1663

Cornelis Peeter Denis voor zichzelf en als voogd der kinderen Peeter Cornelis Peeter Denis, en Adriaan Sijmons als toez. voogd, verhuurden aan Jan Cornelis Peeter Denis zijn stede met huis, schuur, hof, dries, landen en weiden op Neerven, groot 32 L, voor 6 jaar vanaf 15-3-1663, voor 70 gl. Actum 12-3-1663 (Fig. kaart n° 843)

Bekijk kaart

| 953-001 |

Bundel 953, extract 2, 5-4-1663

Joan Marcelli rentmeester van haar ed. Mevr. Catharina Leonora Peres de Baron, vrouw van Loenhout en Popendonk, heeft verhuurd en in pachting uitgegeven aan Cornelis Sebrechts haar hoeve die men nu noemt de oude hoeve op Popendonk die de pachter nu al in gebruik heeft, voor 7 jaar aan 370 Kgl Actum 5-4-1663

| 953-002 |

Bundel 953, extract 3, 10-10-1663

Marie Frans Imbrechts, laatst wed. van Anthonis Peeter Doms, verkocht haar stede met het vervallen huis, gronden en toebeh. groot onder land, dries, hof, boomgaard en groese, alles aaneen groot 5 L op Klein Neerven, O de straat, Z Cornelis Cornelis Goossens en Engel Wackers W Engel Wackers en de wed. en kinderen Hendrik Van der Buyten, N de heer Van den Wijngaerde, de helft van een blokje genaamd het hoogvelleken, groot 1/2 L. Cornelis Cornelis Goossens zet op 650 gl en 25 hogen. Op de 2° zitdag, 10-10-1663 Cornelis Cornelis Goossens koper gebleven.

| 953-003 |

Bundel 953, extract 4, 2-10-1663

Johan Marcelli als rentmeester van Catharina Leonora Peres de Baron verhuurde de nieuwe hoeve op Popendonk voor 7 jaar vanaf 15-3-1663. De hoeve werd een half jaar geleden door de verhuurder uit de hand verhuurd aan Jan Snels en Maeyken Weerts voor 300 gl. De pachter moet instaan voor het onderhoud van het huis, de schuur en de schaapskooi. Actum 2-10-1663

| 953-004 |