Voorwaardeboeken (extracten), nr. 946 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 946

Bundel 946, extract 1, 9-10-1652

Cornelis Jan Cornelis Aernouts voor zichzelf, Claes Jan Claessen als voogd en Aernout Cornelis Aernouts als toez. van Jan Jan Cornelis Aernouts verhuren de goederen der weeskinderen wijlen Jan Cornelis Aernouts te weten huis, hof en dries, gaersdries en aenstede of hofstede genaamd Heyn Munts hoff op Popendonk, met nog 12 percelen landen,weiden en beemden. Ingezet door Aert Meeusen voor 100 gl, Kerstiaan Peeter Joris verhoogde tot 106 gl. Actum 9-10-1652

Personen:

| 946-001 |

Bundel 946, extract 2, 20-11-1652

Bastiaan Crock verkocht voor 560 gl aan Aert Jan Nops zijn woonhuis met hof en weide, groot 5 L bij de Vossingers O de wed. en kinderen Michiel Van Elsacker cum suis W Peeter Van Elsacker cum suis N de straat, land of akker er achter, groot 5 L Actum 20-11-1652 (Fig. kaart n° 2395)

Bekijk kaart

Personen:

| 946-002 |

Bundel 946, extract 3, 18-3-1652

De voogden der weeskinderen Adriaan Anthonis Van Bael verhuurden de goederen der kinderen door de dood van Cornelis Antoon Van Bael en Maeyken Antoon Van Bael: het woonhuisken waar Cornelis Van Bael uitgestorven is met de erve eraan groot 3 L in de Pothoek, voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1652, voor de prijs van 10 gl 10 st Actum 18-3-1652

Personen:

| 946-003 |

Bundel 946, extract 4, 26-1-1652

Peeter Aernouts Van Ostaeyen verhuurde aan Corneel Bernaert Van Aken een stede met huis, hof en schuur en dries op Sneppel, groot 5 L, een weide over de straat, een akker op Sneppelakker, land in de mosvoorden enz.. Voor 4 jaar aan 90 gl per jaar. Actum 26-1-1652

Personen:

| 946-004 |

Bundel 946, extract 5, 5-11-1652

Eerw. Pater Gaspar De Haze procurator van de Societeyt Jesu te Antwerpen, op last van juffr. Maria Buycx wed. Gaspar De Haze, in leven drossaard van Merksem Dambrugge, verhuurde aan Antoon Schoofs hun stede met huis, land en weide in de Berenstraet, die Pauwels Vochten (?) in huur gehad heeft, voor 6 jaar vanaf 15-3-1653, voor de prijs van 78 gl, 1 veertel boekweit, een koppel vette kapuinen en 20 mandelen stro. Actum 5-11-1652 (fig. kaart n° 1707-1708)

Bekijk kaart

| 946-005 |

Bundel 946, extract 6, 15-7-1652

Anthonis Guilliams voor de wed. van Matheus Peeter Aernouts, Peeter Matheus Aernouts voor zichzelf, Matthijs Goossens de jonge voor Bartholomeus Swagemaeckers als man en voogd van Neeltien Matheus Aernouts, en Matthijs Goossens als voogd van Adriaan Matheus Aernouts. Actum 15-7-1652

Personen:

| 946-006 |