Voorwaardeboeken (extracten), nr. 939 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 939

Bundel 939, extract 1, 7-2-1611

Verhuring goederen nagelaten door Robrecht Van Lint den ouden door Cornelis Van Dongen vanwege de erfg. een huysinge, hovinge met lande en weyde bij de kerck en in den Dorent, voor 4 jaar vanaf 15-3-1611. Ingezet door Mr Geert Luycx op 35 gl Borg= Peeter Van de Cloot. Actum 7-2-1611 (fig. kaart n° 65)

Bekijk kaart

Personen:

| 939-001 |

Bundel 939, extract 2, 24-2-1611

Jan Cornelis Goris verhuurde zijn stede op 't Hecht aan Hendrik Thomas en zijn vrouw, voor 8 jaar. Actum 24-2-1611

Personen:

| 939-002 |

Bundel 939, extract 3, 14-6-1611

Op heden 2 juni bekende Willem Vorsselmans ende Anneken Peeter Pauwels dr vercocht te hebben aen Sr Cornelis Van Dongen, schouteth alhier, hun stede gelegen tot Sneppel in de Caterstrate, bij de vs vercooperen gecocht van Anthonis Joos Huybrechts en wijlen Margriet zijn vrouw, eertijts gecomen van Jannen Van Meere (?) ende Lisken Pauwels Aerts zijn vrouw.... Voor 29 Kgl en schulden aan verscheidene crediteuren. Actum 14-6-1611 (fig kaart n° 1894)

| 939-003 |

Bundel 939, extract 4

Cornelis Van Dongen, schout, rentmeester en castelijn verhuurde zijn stede in de Katerstraat gekomen van Willem Vorsselmans met land op d'Ast enz.. Quirijn Willems voor 6 jaren voor 35 Rgl (fig. kaart n° 1894)

Bekijk kaart

Personen:

| 939-004 |

Bundel 939, extract 5, 28-2-1611

Comp. Geert Hendrik Van der Weyden X Maeyken mr. Peeter De Cuyper = 1° zijde, Symon Cornelis Keeselmans X Cathelijn 2° zijde, Van der Weyden verkocht aan Symon Cornelis Keeselmans zijn deel in de stede op Neerven waar Symon Corn. Keeselmans woont, gekomen van zijn vrouw, verstorven van wijlen Marie Simon Thijs, voor 200 gl Actum 28-2-1611

Personen:

| 939-005 |